Outfox kunder återfinns inom alla branscher. Här hittar du några av våra case. Kontakta oss så berättar vi gärna hur vi kan hjälpa just er!

 

Case ihop med Google

Outfox och Google presenterar case med Klarna och Trygg-Hansa
KTH A/B-testCase 1: Klarna använder Universal Analytics (ett nytt sätt att spara och organisera data i Google Analytics) för att åstadkomma en cookie-fri spårning av iframes som finns hos tredje part, men vars innehåll är lagrat på Klarnas egna domän.

Detta för att kunna mäta och analysera besök gjorda med webbläsare som blockerar tredjepartscookies som standard.

Case 2: Trygg-Hansa drev mer trafik in i konverterings-funneln genom ett antal ändringar av design.

 

Konverteringsoptimering & A/B-tester

Fyra gånger fler hittar rätt på kth.se tack vare A/B-testerKTH A/B-test
Utmanaren slog originalet med 196%.

Förutom den uppenbart tydligare placeringen och utformningen av knappen var fördelen att utmanaren gjorde besökaren mer trygg med att en anmälan kan ångras eller ändras till och med sista ansökningsdag.

När första testet gått i mål startades test nummer två. Där ställdes vinnaren från första testet mot en ny utmanare.

Fler gåvor hos Röda korset
Vi utgick från vår arbetsmodell och började med att, baserat på information i Google Analytics, identifiera vilka sidor på webbplatsen som hade störst förbättringspotential.

D.v.s. vilka sidor som var involverade i att rekrytera givare som borde kunna prestera bättre. Sedan genomförde vi ett A/B-test.

Den nya versionen av sidan fick 30 % av besökarna att gå in i betalflödet mot originalets 12 %. En ökning på 139 %.

Enkel och snabb redesign ökade konverteringsgraden för Unicef
Unicef Sverige är en av de välgörenhetsorganisationer som vi hjälper med analys och konverteringsoptimering.

För att hjälpa Unicef att optimera webbplatsen för fler gåvor under julkampanjen genomförde vi ett A/B-test med hjälp av Content Experiments i Google Analytics.

Utifrån analys och våra hypoteser tog vi tillsammans med Unicef och deras webbyrå Oktavilla fram förslag på en utmanande variant av Unicefs gåvoshop. Denna snabba redesign ökade intäkterna.

 

Analys & teknik

Smart webbenkät hjälpte Lunds universitet
För att hjälpa Lunds universitet att bättre förstå besökarnas beteende på webbplatsen genomförde vi en webbenkät kopplad till beteende på www.lu.se.

Enkäten är en del av Lunds universitets Externwebbsprojekt som syftar till att skapa en enhetlig, ledande och modern webbplats med fokus på besökarnas behov.

Målet med enkäten var att lära känna besökarna bättre och att förstå deras beteende på webbplatsen. Vi undersökte vilka som besöker sajten, vad det är som de är intresserade av, och hur nöjda de är med sitt besök.

Analys av konverteringar från affiliates för Paradox Interactive
Paradox Interactives utmaning var att de ville på ett enkelt sätt kunna se hur olika affiliates presterar över tid och oavsett om det var den sista trafikkällan eller inte.

De ville också kunna fånga upp affiliatenätverkets query-parametrar för att kunna analysera detta per publisher och marknad.

si
När Svenska Institutet skulle lansera sin nya webbplats fick Outfox i uppdrag att implementera mätning av den nya webbplatsen i Google Analytics. För att underlätta arbetet användes Google Tag Manager (GTM) för att hantera spårningsscript på webbplatsen.

Mäta tid för aktiviteter med GTM och Site Speed-rapporten för Naturvårdsverket2
Naturvårdsverket var intresserat av att veta hur lång tid det tar för besökarna att uträtta vissa prioriterade aktiviteter på webbplatsen; från det att besökaren anlänt till webbplatsen tills de utför aktiviteten.

Prioriterade aktiviteter var bland annat nedladdning av publikationer, utskrifter och klick på externa länkar.

Vår lösning bygger på att använda en generell tagg i Google Tag Manager (GTM) som håller reda på aktiviteterna med hjälp av cookies och sedan skicka in informationen till Site Speed-rapporten i Google Analytics.

Så analyserar du TV-kampanjer med hjälp av Google Analytics (case från Röda Korset)Röda korset TV kampanj
När Röda Korsets reklam visades på TV ville de på ett enkelt sätt se hur reklamen har presterat och om den har lett till fler gåvor.

Vår hypotes var att många tittare inte skulle ge en gåva direkt efter reklamen. Läs om hur vi gjorde analysen och vad den visade.

Mätning av avslut i olika kanaler för Compricer
För att kunna utvärdera hur medieköp som driver besök till webbplatsen ger avslut i andra kanaler har Outfox tillsammans med Compricer utvecklat en lösning för att spåra konverteringar som sker över telefon i Google Analytics.

 

Rapportering och uppföljning

Visualisering av flöden för AMFFunnels i Outfox Reporting
De funnels som finns i Google Analytics är väldigt användbara när man väl satt sig in i upplägget, men kanske inte alltid helt lättförståeliga vid en första anblick. Det är många pilar, tabeller och trattar med olika storlekar att tolka in.

Med Outfox Cosmos ville vi göra en lite enklare och mer överskådlig variant, som fokuserar enbart på hur många besök, och avhopp, varje steg har. Om den första anblicken inte var så tydlig i Google Analytics, ville vi åtgärda precis den biten i vår lösning.

VisitSweden automatiserar rapportering och slipper samplingvs
VisitSweden ville öka datakvaliteten, eliminera sampling och automatisera rapporteringen för sina olika marknader. Med Outfox Cosmos sparar de mycket tid och säkerställer att korrekt data används för beslut.

Electronic Arts använder Outfox Cosmos
Ulf Thor, EA

För att öka intresse och engagemang för digital marknadsföring och sälj tog Electronic Arts hjälp av Outfox. Läs om varför de anlitade Outfox, vilka effekter de uppnådde och vad nästa steg är.