Checklista för A/B-tester

Att använda A/B-tester som en metod för att kontinuerligt jobba med konverteringsoptimering är spännande, lärorikt och ibland förvirrande. För att råda bot på det sistnämnda får du en checklista för hur du ska arbeta metodiskt med A/B-tester.

1. Hitta en sida att testa. Använd Google Analytics för att se till att den får tillräckligt mycket trafik för att det ska gå att genomföra testet under en rimlig tid. För att välja en sida för test kan du även titta på hög bounce rate (avvisningsfrekvens) på sidor som får relativt mycket trafik och där besökaren måste gå vidare till en annan sida på sajten för att kunna slutföra något slags mål. För att veta om en sida har tillräckligt mycket besök kan du använda en testtidskalkylator. Om sidan får för lite trafik kommer testet att ta för lång tid att genomföra. 

2. Utse den allra viktigaste saken besökarna ska göra på den sidan du vill testa och utvärdera sedan hur du bäst kan förändra användarupplevelsen för att bättre förklara, visa eller övertyga besökarna att göra den där viktiga saken. Beskriv en hypotes som ska testas, exempelvis: “Genom att lyfta upp vår USP kommer konverteringsgraden för produkt x att öka”, “Genom att korta ned och förtydliga rubriken kommer bounce rate att minska”, etc. Kontrollera även om du har några förhandsindikationer (data) som pekar i den riktningen.

3. Gör flera/stora förändringar initialt. Detta för att du lättare ska kunna se vilken typ av sida som besökarna verkar förstå och gilla bäst, för att sedan göra finjusteringar i efterföljande test. Inte tvärtom. Detta för att uppnå större resultat snabbare.

4. Gör inga ändringar på en sida som du håller på att testa. Ändringar på en testsida kan under pågående test tillföra variabler som gör testresultatet osäkert.

5. Avsluta inte testet förrän det är statistiskt säkerställt. De flesta verktygen talar om hur stor sannolikhet det är att resultatet av testet är bestående. Du vill se minst 95 % här.

6. När testresultatet är helt säkerställt måste du komma ihåg att implementera förändringen mer permanent! Tillse att ni har en smidig process inom organisationen för att gå från teststadium till implementerad lösning.

7. Fortsätt att förbättra sidan genom att bygga nya hypoteser om vad som kan förbättra den ytterligare. Får du slut på uppslag är ett väldigt bra tips att fråga dina besökare direkt genom en enkät på sidan som du vill testa eller genom att göra användartester. 

Lycka till!