Vi hälper många företag och organisationer att hela tiden bli bättre på webbanalys. Coaching kan omfatta allt från att vi är ett stöd och bollplank till företagets egen webbanalytiker till att vi regelbundet vidareutbildar en grupp av personer som använder Google Analytics i sitt arbete.

Vi utgår från de problem och frågeställningar som deltagarna har men ger också nya idéer på hur man kan tolka och använda informationen från Google Analytics.

Vi har certifierats av Google för att hjälpa användare av Google Analytics.

Kontakta oss om ni är intresserade av att bli coachade i webbanalys.