Cookie-text för Google Analytics

Vad behöver du skriva på din webbplats för att upplysa om att ni samlar in information om besökarna? Här försöker vi ge er lite konkreta råd vad du behöver förklara för dina besökare.

I villkoren för Google Analytics kräver Google att din webbplats har en sekretesspolicy som upplyser om hur ni hanterar information som ni samlar in och hur webbplatsen använder cookies. Detta är en förutsättning för att ni ska få använda Google Analytics.

Hur sekretesspolicyn formuleras kan variera både utifrån krav i lokal lagstiftning och vad det faktiskt är för typ av information som ni samlar in om era besökare. Sekretesspolicyn ska upplysa om all information som ni samlar in – inte bara den information som lagras i Google Analytics. Det gör att en webbutik som lagrar information om sina kunder i ett affärssystem ska följa personuppgiftslagen (PUL) och upplysa om det i sekretesspolicyn. Även specifika lagar och regler som gäller för vissa branscher kan styra vad ni behöver upplysa om i en sekretesspolicy. I den här artikeln koncentrerar vi oss på vad sekretesspolicyn bör täcka när det gäller Google Analytics.

Nedan beskriver vi fem områden som en sekretesspolicy bör täcka:

Anonym information

Beskriv att webbplatsen använder Google Analytics för att samla in information om hur webbplatsen används. Inga personuppgifter (så som e-post, namn eller personnummer) samlas in i detta syfte. Tänk på att ni enligt villkoren för Google Analytics inte får lagra några personuppgifter i Google Analytics!

Syftet

Beskriv övergripande varför ni samlar in information om hur webbplatsen används. Det kan t.ex. vara för att förbättra användarupplevelsen, följa försäljningen på webbplatsen och utvärdera vilka medieköp som är mest effektiva för er. Beskriv gärna vilka som får tillgång till insamlat data; är det bara er organisation eller även företag ni samarbetar med (t.ex. webbyrå eller mediebyrå)?

Cookies

kakaBeskriv att webbplatsen använder förstaparts-cookies och att inga personuppgifter lagras i dessa cookies. Beroende på om ni använder Universal Analytics eller gamla “classic analytics” så lagras olika mycket information om besöket i cookies. Använder er webbplats Universal Analytics behöver ni beskriva att cookies används för att unikt identifiera varje webbläsare som besöker webbplatsen. Använder ni “classic analytics” behöver ni också beskriva att kakorna innehåller information om hur besökaren hittade till webbplatsen (besökets trafikkälla).

Tänk också på att om ni använder Custom Variables knutna till besökaren så ska ni beskriva detta eftersom den informationen lagras i en cookie.

Remarketing

Om ni använder remarketing-scriptet (“dc.js”), för att baserat på data från Google Analytics, styra remarketing-annonser i Google Display Network (GDN) eller för att identifiera kön och ålder på era besökare måste ni upplysa om att besökarnas beteende på webbplatsen kan användas för riktade annonser  i GDN. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. Upplys om att besökaren kan förändra sina inställningar för annonser eller göra opt-out för beteendestyrd annonsering från Google på https://www.google.com/settings/ads.

Ge möjlighet till opt-ut

Slutligen beskriver ni hur man gör för att användning av webbplatsen inte ska samlas in av er. Vi rekommenderar att ni länkar till Google Analytics Opt-out som är en plugin till webbläsaren. När man har Google Analytics Opt-out aktiverad i webbläsaren skickas ingen information till Google Analytics. Detta är en global opt-out för Google Analytics som gäller alla webbplatser som använder Google Analytics.

Notera: Vi kan inte garantera att du till fullo följer gällande regler och lagstiftning även om du tillämpar rekommendationerna i detta dokument. Vill du vara säker på att du efterföljer gällande lagstiftning på din marknad och regler som gäller för din bransch ska du söka juridisk hjälp med att utforma en sekretesspolicy.