Outfox hjälper Sveriges största företag att själva bli specialister på konvertering. Vi gör det genom att helt enkelt lära ut allt vi själva lärt oss de senaste 10 åren. Varje utbildningstillfälle hålls av föreläsare med lång erfarenhet av området.

Styrkan i vår utbildning ligger i att vi lär ut allt i ett sammanhang och inte bara erbjuder kunskaper inom lösryckta tekniker. Du får arbeta dig igenom analys- och testprocessen och praktiskt lära dig hur den kan anpassas utifrån din organisation. När du är färdig med utbildningen har du fått med dig de kunskaper du behöver för att kunna sätta igång och jobba metodiskt med ständiga förbättringar – omgående!

Processen

Kontakta oss för mer information!