Outfox hjälper Sveriges största företag att själva bli specialister på konvertering. Vi gör det genom att helt enkelt lära ut allt vi själva lärt oss de senaste 10 åren. Varje utbildningstillfälle hålls av föreläsare med lång erfarenhet av området.

Styrkan i vår utbildning ligger i att vi lär ut allt i ett sammanhang och inte bara erbjuder kunskaper inom lösryckta tekniker. Du får arbeta dig igenom analys- och testprocessen och praktiskt lära dig hur den kan anpassas utifrån din organisation. När du är färdig med utbildningen har du fått med dig de kunskaper du behöver för att kunna sätta igång och jobba metodiskt med ständiga förbättringar – omgående!

Processen

När kursen är slut har du:

➤ en färdig testplan att börja med
➤ lärt dig att genomföra din testplan med en gedigen process som några av Sveriges största företag arbetar utifrån
➤ fått kunskaper för att själv fortsätta bygga vidare på din testplan så att du aldrig slutar optimera
➤ lärt dig använda olika metoder för user research, både kvalitativa och kvantitativa som Google Analytics
➤ fått personlig coaching under kursens gång när du har frågor om ditt testprogram
➤ genomfört och analyserat ditt första egna A/B-test

Kontakta oss för mer information!

Kursplan

Utbildningsplan

Kontakta oss för mer information!