Customer Experience Digital Data Layer

En arbetsgrupp inom ramen för W3C har tagit fram en specifikation på ett datalager, Customer Experience Digital Data Layer, som kommer att underlätta mätning och implementation av verktyg som samlar in data om hur webbplatser används. I arbetsgruppen finns representanter för en mängd stora och små aktörer som är verksamma inom webbanalys och online marketing. Bl.a. Adobe, IBM, Google, Marine och Qubit. 

Olika leverantörer har i dag olika lösningar för att göra data om webbplatsen tillgängliga för sina egna verktyg. Google Tag Manager har t.ex. ett Data Layer medan Qubit använder Universal Variable.

Genom att sätta en standard för hur webbplatser ska exponera data hoppas vi att det i framtiden kommer bli betydligt enklare att både införa och byta ut verktyg för datainsamling. Detta för att alla verktyg kommer att hämta den information som finns tillgängligt i webbplatsens Customer Experience Digital Data Layer. 

Customer Experience Digital Data Layer beskriver hur information om sidan, produkter, varukorgar, transaktioner, händelser, användare, m.m. ska representeras i datalagret. 

Ladda ner specifikationen för Customer Experience Digital Data Layer 1.0.