DNT i Google Analytics

Det är viktigt att dina kunder och användare kan känna sig trygga när dom besöker din site. Därför är det viktigt att du är tydlig med varför du samlar in data och vem som får tillgång till det data som samlas in. Du måste också (enligt lag) ge användarna möjlighet att ta ställning till om din webbplats ska få lagra cookies i webbläsaren. 

Google har sammanställt information om vad du som siteägare bör tänka på kring just detta: http://www.cookiechoices.org/intl/sv/

 

Do Not Track

De flesta moderna webbläsare ger också användarna möjlighet att med en inställning i webbläsaren notifiera de webbplatser som besöks om att användaren inte vill att besöket ska loggas. Funktionen heter “Do Not Track” (DNT). 

Google Analytics spårningsscript tar dock inte hänsyn till webbläsarens inställning för DNT.

dnt-settings

 

Ta hänsyn till DNT

Om du vill att Google Analytics ska följa de inställningar som användarna har gjort för DNT kan du använda den plugin till Google Analytics som vi på Outfox byggt! Så här lägger du in koden i spårningsscriptet:

Efter att du skapat spårningsobjektet läser du in pluginet som heter ‘dnt’:

dnt-codeEfter spårningskoden på sidan så inkluderar du script-koden för pluginet:

<script async src="//storage.googleapis.com/outfox/dnt_min.js"></script>

 

OBS! Inga garantier lämnas för denna tjänst utan den tillhandahålls “as is” och du använder den på egen risk.

Nu kommer ingen data skickas till Google Analytics från webbläsare där användaren har aktiverat Do Not Track i webbläsaren!

 

Hur många har aktiverat DNT?

För att du ska kunna ta reda på det för användarna på just din site kan du konfigurera pluginet i loggnings-läge. Börja med att skapa en Custom Dimension (session scope) i Google Analytics och notera vilket index som dimensionen får. Uppdatera koden enligt nedan och ange till vilken dimension som data ska loggas:

dnt-log

Notera att när pluginet körs i loggnings-läge skickas data till Google Analytics även om användaren har aktiverat DNT!

Skapa sedan en anpassad rapport i Google Analytics som visar antal sessioner grupperat på om DNT är aktiverat eller ej:

dnt-ga