E-handlarna måste börja optimera

Under det senaste decenniet har e-handlarna kunnat luta sig tillbaka och ändå öka försäljningen från år till år. Detta på grund av att en allt större andel av svenskarna har handlat via nätet. Under de senaste åren har dock den stigande kurvan börjat plana ut.

Andel internetanvändare som handlat via nätet, 18 år eller äldre. 2000-2010

Utvecklingen för e-handel
Källa: Svenskarna och Internet 2010

Det gäller nu att inte bara fokusera på att driva trafik eller att hitta nya marknader, utan att även se till att konvertera en högre andel av den trafik som e-handlarna får. Om konverteringsgraden är 2 % innebär det trots allt att 98 av 100 besökare inte köper något. Är det verkligen tillräckligt bra?

Det blir alltså allt tydligare att webbanalys och A/B tester måste få ett större fokus. Det är inte fler rapporter som behövs, det är nyckeltal, analys och åtgärder som måste till. Sluta rapportera och börja analysera. Hitta outnyttjad potential för att öka öka konverteringsgraden, öka ordervärdet och få fler kunder att bli återkommande köpare.

Fyll inte på med mer vatten i den läckande hinken, täpp till hålen istället! Fler rapporter om antal hål är inte vad du behöver. Det du behöver är en analys som leder till en hypotes om bästa sättet att täppa till hålen och att du sedan testar din hypotes.

Det är dags att glömma rapportering och börja med ständiga förbättringar!