Effektivisera din rapportering med Outfox Cosmos

Att skapa egna rapporter och dashboards (instrumentpaneler) i Google Analytics egna gränssnitt är rätt enkelt och bekvämt. Gränssnittet är dessutom relativt intuitivt. Dock har Google Analytics gränssnitt sina brister:

1. Det har inte stöd för att göra egna beräkningar. Tänk t.ex. att du vill dela ett värde med ett annat för att få ut en frekvens och att det ena värdet bygger på ett segment och det andra värdet på ett annat segment. Glöm det.

2. Du kan inte i en och samma vy direkt jämföra flera webbplatser/profiler.

3. Det är ofta samplad data du ser. Framför allt vid långa datumintervall och mer komplexa frågor.

4. Du måste hoppa mellan olika rapporter och jobba med export av dem för att sammanställa en rapport över precis det du vill se. Du kan inte få allt samlat på en och samma sida exakt så som du vill ha det.

5. Det går inte att kombinera data från Google Analytics med annan data efter tillfället för datainsamling.

För att lösa alla ovanstående problem har vi utvecklat en egen plattform för rapportering, Outfox Cosmos. Vi kan nu minska den tid det tar för dig att göra löpande rapportering. Det ger dig mer tid att fokusera på analys. Du får allt samlat och färdiguträknat. Det enda du behöver gör är att välja datumintervall.

Eftersom vi löpande hämtar data från Google Analytics och lagrar den hos oss får du dessutom blixtsnabba rapporter och för det mesta ingen sampling alls. Detta på grund av att vi hämtar data varje dygn så även långa datumintervall kan fås osamplade genom vår lösning.

Vilken data som ska visas och hur den presenteras kan vi anpassa för varje kund. Dessutom tycker vi att det är en ren och snygg design. Enkelt och överskådligt!

Se exempelrapporterna nedan:

Outfox Cosmos

Outfox Cosmos

Outfox Cosmos

Outfox Cosmos

Outfox Cosmos

Självklart visar dessa exempel bara en bråkdel av vad vi kan göra med din data från Google Analytics och andra system. Kontakta oss gärna så berättar vi hur vi kan lösa dina rapporteringsproblem – skräddarsytt efter dina unika behov.