Effektoptimering för Läkare Utan Gränser

Vi har fått i uppdrag att hjälpa Läkare Utan Gränser med webbanalys (nyckeltal, implementation och konfiguration av Google Analytics, rapportering och analys) samt A/B-tester. Vårt arbete syftar till att hjälpa Läkare Utan Gränser/Médecins sans Frontières (MSF Sweden) att öka effekten av de besök de får till sin webbplats – främst i form av fler gåvor, men även i form av andra mål.

Vi är både glada och stolta över att få hjälpa till och bad Lina Eidmark som jobbar med webben för Läkare Utan Gränser att svara på några frågor.

Varför är webbanalys viktigt för Läkare Utan Gränser?

Vi behöver veta mer om vilka besökare som kommer till vår webbplats och vad syftet är med deras besök. På så sätt kan vi förändra vår webbplats till det bättre, både för att göra besöket för användaren mer givande, men också för att effektivisera vårt eget arbete. Genom att prioritera bättre och fokusera på rätt saker hoppas vi få större effekt med samma andel nedlagt jobb.

Ni planerar att genomföra A/B-tester tillsammans med oss i syfte att öka andelen besök som leder till gåvor. Berätta gärna vad gåvorna kommer att gå till.

Läkare Utan Gränser arbetar med att rädda liv och lindra nöd i ett sextiotal länder världen över. Tack vare den stora andel privata gåvor som vi får kan vi bibehålla vårt oberoende och vår handlingsfrihet och verka där vi behövs mest.

Vi arbetar både i lite mer långsiktiga projekt, med exempelvis hivbehandling i södra Afrika eller barn- och mödravård i Kongo-Kinshasa, och i akutinsatser i samband med naturkatastrofer eller konflikter, som efter jordbävningen i Haiti eller översvämningarna i Pakistan.

Varför har ni valt att samarbeta med Outfox?

Vi känner stort förtroende för Outfox kunskap och kompetens. Efter en upphandling föll valet på Outfox – dels eftersom företaget är en av mycket få certifierade partners för både Google Analytics och Google Website Optimizer och dels därför att ni redan hade erfarenhet av både EpiServer och MySoft.

Att ni dessutom redan hade arbetat med andra hjälporganisationer och därmed har förståelse för de särskilda utmaningar som vi står inför var också en viktig del i valet.

Självklart är det också betydande för oss att Outfox har kunnat ge oss en väldigt konkurrenskraftig offert med tanke på att vi har mycket begränsad budget för den här typen av projekt.

Du har precis kommit hem från ett internationellt fältuppdrag i Haiti, kan du berätta lite om din upplevelse och erfarenhet av det?

Jag var under fyra veckor pressekreterare för Läkare Utan Gränser i Haiti. Det pågående kolerautbrottet, samt årsdagen efter jordbävningen och den rapport om akutinsatsen vi släppte då orsakade enormt medieintresse.

På fyra veckor organiserade vi närmare 150 besök från all världens medier på våra nära tio sjukhus i Port-au-Prince. Samtidigt som det är fantastiskt och se den nytta vi gör i landet är det sorgligt hur långsamt återuppbyggnaden går.

Att det fortfarande saknas grundläggande vatten och sanitet i landet ett år efter jordbävningen är djupt beklagligt och var antagligen en av orsakerna till att kolerautbrottet blev så våldsamt.


Vi ger insamlingsorganisationer ett bra pris. Kontakta oss gärna så kan vi berätta hur vi kan hjälpa även er organisation.