Case: Enkel redesign ökade konverteringsgraden för Unicef


Resultat:

Ökad konvertering: 3 %
Värde: +170 000 kr/år

Unicef Sverige är en av de välgörenhetsorganisationer som vi hjälper med analys och konverteringsoptimering. För att hjälpa Unicef att optimera webbplatsen för fler gåvor under julkampanjen genomförde vi ett A/B-test med hjälp av Content Experiments i Google Analytics.

Utmaning och testhypoteser

Vårt första steg var att identifiera vilka sidor på webbplatsen som hade störst potential till förbättring. Baserat på vår arbetsmodell samt på trafiken till sidan valde vi ut sidan “Gåvoshop”. Sidans syfte är att motivera besökarna att köpa en gåvoprodukt.

Utifrån vår analys och sidans design identifierade vi ett antal problemområden:

– Likartad presentation av produkterna kan göra val av produkt svårt

– Osäkert om besökarna förstår hur “gåvan” fungerar

– Köpknappen i blått sticker inte ut

A/B-testet

Utifrån våra hypoteser och vår analys tog vi tillsammans med Unicef och deras webbyrå Oktavilla fram förslag på en utmanande variant av sidan. Den utmanande varianten visade en enkel beskrivning av hur gåvan fungerar samt hade ett tydligare fokus på mest behövda gåvor. Dessutom valde vi en mer kontrasterande knapp för att agera.

Originalsida

Original

Utmanande variant

Resultat och utvärdering

Testet genomfördes med Content Experiments i Google Analytics. Som mål för testet valde vi slutfört köp av produkt i Unicefs gåvshop. Testet pågick i 15 dagar innan vi fick ett signifikant resultat på 95 %.

Den nya versionen resulterade i en ökning av konverteringsgraden med 3 %. Resultatet av vårt arbete medför ca 170 000 kronor mer i gåvor under ett år. Ett snabbt och enkelt test kan alltså medföra avsevärda värden. Tänk då på värdet av att kontinuerligt arbeta med tester!

Arbetet med konverteringsoptimering är aldrig avslutat. Vårt nästa mål är att ytterligare öka konverteringsgraden på sidan genom att göra ett uppföljande test samt genom att även testa andra sidor. Vi kommer genomföra ett antal spännande A/B-tester den närmaste tiden. Dessutom kommer vi att implementera en webbenkät som kopplar ihop svaren med besökarnas beteende i Google Analytics för att förstå dem ännu bättre. Det kommer hjälpa oss att identifiera ännu mer outnyttjad potential.

 


Google for Nonprofits Featured Provider Google Analytics Certified Partner
Outfox är en Google for Nonprofits Featured Provider och Google Analytics Certified Partner. Vi har hjälpt många insamlingsorganisationer förbättra konverteringsgraden.