Få koll på processen vid kampanjer

Det finns många sätt att utvärdera processer, och här kommer tips som kommer från Six Sigma och Lean. Det viktigaste är att du har koll på vilka processer som du jobbar med, och kunna hitta systematiska sätt att bli bättre på dem.

För att exemplifiera har vi en vårkampanj 2019. Du har kanske tidigare gjort kampanjer och vill utvärdera tidigare för att optimera process inför nästa kampanj.

Livet som en kampanj

Du kan då gå igenom vilka steg som ska till för att en kampanj ska gå live, du kan börja med en övergripande processkarta med 3-8 steg max. Det finns säkerligen många fler steg, men håll det till de stora dragen, annars riskerar du att inte veta var du ska börja.

En processkartläggning handlar om att faktiskt se hur det är att vara en kampanj på ditt företag. Vilka steg som görs, och vilka inputs och outputs som behövs. Det är genom att styra sina inputs, x (till vänster i exemplet nedan) för att styra sina y (till höger i exemplet nedan), alltså det man vill åstadkomma, som processen går framåt.

Genom att du går igenom vilka parametrar x som ger input till varje steg i processen, som i sin tur alltså ska leda till y, kan du gå igenom x för x för att se om det är något steg eller process som du kan optimera.

Ta med kollegerna

Genom att gå igenom de olika stegen, tillsammans med dina kolleger (för ofta är det inte en och samma person som gör alla steg utan det är teamwork och då måste alla berörda vara med för att det ska bli så heltäckande som möjligt), för att se vad det är för input som behövs för att göra en så bra output som möjligt.

När du och ditt team tillsammans går igenom denna är det sannolikt att ni själva kommer säga: “Åh, det där borde vi komma ihåg till nästa kampanj” eller “Oj, det där visste jag inte att du behövde redan då”. Syftet är alltså att gå igenom processen tillsammans och hitta vilka inputs ni behöver prioritera att jobba på!

     Input                                                  Processteg                                               Output

Det finns djupddykande mallar för att kontrollerat prioritera och analysera sina olika x för att på så sätt få bättre y, men de sparar vi till en annan gång! Här finns en mall du kan använda.

Om du vill ha hjälp att kartlägga era processer, kontakta oss gärna så hjälper vi er!