Fem viktiga lärdomar om webbanalys

Att mäta och analysera rätt saker och att göra det på rätt sätt blir allt viktigare i takt med att mängden insamlad data ökar. Här har vi samlat fem tips.

1. Rapportera inte ihjäl dig

Det är få som klagar på att de har för lite att göra på jobbet, men ändå är det många som slösar bort dyrbar tid på att läsa en massa meningslösa rapporter. Det är inte den som har flest rapporter som vinner.

Det finns inget egenvärde i siffror, tabeller och grafer. Värdet kommer först när du gör en analys, det vill säga klär siffrorna i ett sammanhang.

Om du inte agerar på de rapporter du lägger tid på att granska varje dag, vecka eller månad – ja, då är det helt bortkastad tid. Du måste kunna säga om ett värde i en rapport är bra eller dåligt, samt bestämma om åtgärd krävs varje gång du ser ett nytt värde.

Har du ingen aning om värdet är positivt eller negativt måste du se till att ta reda på det eller helt enkelt sluta följa den rapporten.

Jag har jobbat på företag där en rapport på ca 20 sidor ersattes med några få nyckeltal med kommentarer på ett halvt A4. Rapporten på 20 sidor tog många mantimmar per månad att sammanställa, men medförde inga åtgärder. Rapporten på ett halvt A4 orkade däremot många läsa och agera på.

Tänk på att det är kvaliteten och inte volymen som är avgörande. Om du inte agerar på de rapporter du följer, gör dig själv tjänsten att sluta följa dem. Det är nämligen bortkastad tid.

Våga ifrågasätt din chef som vill få en massa rapporter. Du kommer ändå inte få en bonus baserat på hur många rapporter du skickar ut. Se till att leverera värde istället för rapporter.

2. Sluta prata statistik

Ordet statistik andas siffror för siffrornas egen skull. Prata analys istället. Skillnaden ligger i att om du gör en analys granskar du siffrorna kritiskt, sätter dem i ett sammanhang och beskriver för mottagaren om de utvecklas i rätt riktning eller ej samt ger förslag på tänkbara åtgärder för förbättring. Leverera insikter, inte siffror.

3. Det finns ingen gyllene standard

Glöm tanken på att hitta ett antal färdiga rapporter som passar alla verksamheter. Det är genom att identifiera nyckeltal och andra mätpunkter som har bäring på just er verksamhet som du med hjälp av webbanalys bygger ett värde.

Gör inte misstaget att titta på hur en verksamhet kan anpassas efter ett verktyg – det är ju verktyget som ska anpassas efter verksamheten. Börja därför med att kartlägga mät- och analysbehoven baserat på verksamhets- och affärsmål. Först därefter är du redo att ta dig an verktyget.

Verktyget är inte lösningen. Fuska inte med grundarbetet.

4. Våga visa din data

Censurera inte bort negativa värden när du presenterar data för kollegor och chefer. Våga visa upp verkligheten. Genom att låta andra få se värdena bygger du förtroende. Öppenhet lönar sig alltid i längden. Släpp därför på kontrollbehovet, men hjälp gärna andra med tolkningen av siffror genom att inte bara leverera siffror utan även en förklaring eller hypotes kring varför de ser ut som de gör.

5. Glöm best practice

Best practice är något som konsultföretag och verktygsleverantörer sätter ihop för att sälja sina tjänster och produkter. Jag påstår inte att deras case är påhittade, men har däremot sett att best practice är beroende av många olika variabler som t.ex. målgrupp, design, vilket typ av avslut som önskas, etc. Därför ger best practice ofta en alldeles för förenklad bild av verkligheten. Det som fungerar för en annan verksamhet kommer nödvändigtvis inte ge samma resultat för din verksamhet.

Använd best practice som en källa för inspiration och för att hitta en inriktning, men ta dem inte för att vara absolut sanning för din verksamhet.