Case: Fler gåvor hos Röda korset

Röda korset är en av de insamlingsorganisationer som vi hjälper med webbanalys och konverteringsoptimering. Ett syfte med Röda korsets webbplats är få besökarna att stödja Röda korsets verksamhet genom att skänka gåvor på webbplatsen. I detta fall var vårt uppdrag tydligt; öka antalet givare på webbplatsen.

Analys

Vi utgick från vår arbetsmodell och började med att, baserat på information i Google Analytics, identifiera vilka sidor på webbplatsen som hade störst förbättringspotential. D.v.s. vilka sidor som var involverade i att rekrytera givare som borde kunna prestera bättre. Sidan “Ge en gåva”, vars syfte var att motivera besökaren att bli givare, visade sig vara den sidan som hade störst förbättringspotential. Bl.a. för att endast 12% av besöken på sidan ledde vidare till den sida där man genomför betalningen.

Hypoteser

Utifrån hur sidan var uppbyggd identifierade vi ett antal troliga problem:

  • Det går ej att se prisexempel och hur man skänker utan att scrolla
  • Osäkert om besökarna förstår att man kan välja belopp genom att dra i reglaget
  • Sidan innehåller många distraherande länkar och uppmaningar

Utmanande variant

Utifrån våra hypoteser kring troliga problem med sidan tog vi tillsammans med Röda korset och deras webbyrå fram en ny variant av sidan som skulle utmana originalet i ett A/B-test:

Original: Ny variant:

Test och utvärdering

Eftersom sidan inte hade så mycket trafik beslutades att målet för testet skulle vara att få besökaren att klicka vidare in i betalflödet (klick på den blå knappen “Gå vidare/Nästa”). Att sätta en slutförd gåva som mål för testet skulle innebära att testet skulle behöva pågå under lång tid.

Testet genomfördes med Google Website Optimizer och pågick under 24 dagar innan ett signifikant resultat hade uppnåtts. Eftersom man vill att en representativ blandning av besökarna ingår i testet ska man undvika att avsluta test efter kort tid även om man ser att att en viss variant presterar bra.

Resultatet av testet visade att den nya versionen av sidan fick 30% av besökarna att gå in i betalflödet mot originalets 12%. En ökning på 139%.