Flera kanaler i Google Analytics

I dag (24:e augusti) har Google börjat rulla ut “Multi Channel Funnel” – en ny uppsättning rapporter som på svenska kallas för “Flera kanaler”. Rapporterna finns bara tillgängliga i Google Analytics nya gränssnitt.

Fram till nu har en konvertering bara knutits till den sista trafikkällan (trafikkällan för det besök då köpet genomfördes). “Flera kanaler” gör det möjligt att se vilka trafikkällor och kampanjer som under de senaste 30 dagarna varit involverade i besök som senare lett till en konvertering.

Genom att gruppera olika trafikkällor kan man enkelt få en överblick över vilka typer av trafikkällor som förekommer i besöken innan besöket med konvertering. Värdet av de indirekta omvandlingarna visar intäkterna som genererats vid ett senare besök men där den aktuella kanalgruppen bidragit i föregående besök.

Förutom flera fördefinierade kanalgrupper kan man enkelt skapa egna.

Genom rapporten “Omvandlingssökvägar” kan man mer i detalj se i vilken ordning de olika kanalerna bidrar till konverteringar:

För att du ska kunna se rapporterna för “Flera kanaler” behöver du ha Mål eller E-handelsspårning aktiverat i Google Analytics.

Inledningsvis uppdateras inte data i de här rapporterna lika ofta som övrig data i Google Analytics. Räkna med att det tar ungefär 36 timmar innan data visas. I rapporterna visas besök från och med juli månad men mer historisk data kommer att importeras senare under utrullningen av “Flera kanaler”.