Fördröjningar som ger förlorade sidvisningar

Att använda Google Analytics asynkrona spårningsscript och att lägga in scriptet i head – och inte i slutet av sidan – är en god regel för att data ska samlas in korrekt. Detta för att information om sidvisningen ska loggas så snabbt som möjligt från det att sidan har börjat laddas i webbläsaren.

Vad händer om en webbplats skulle logga sidvisningen först då hela sidan, med bilder och allt, laddat färdigt? Naturligtvis kommer informationen om sidvisningen, oavsett vilket webbanalysverktyg som används, skickas med en fördröjning. Men hur många sidvisningar skulle gå förlorade eftersom besökare navigerar vidare innan sidvisningen hunnit loggas? 

För att besvara frågan genomförde vi ett test som omfattade 378 000 sidvisningar. Med Google Analytics asynkrona spårningsscript loggas data oftast efter ca 0,5 sekunder från det att sidan har börjat laddas i webbläsaren. Denna sidvisning visas i digrammet nedan som “0 sekunder”. För varje sekunds fördröjning går man miste om 2-3% av sidvisningarna. 

Andel förlorade sidvisningar

Säkerställ därför att ditt webbanalysverktyg loggar data så snabbt som möjligt från det att sidan börjar ladda!