Google Analytics Conference 2012

Nu är det officiellt! Google Analytics Conference återkommer till Stockholm 8 maj, 2012. Konferensen arrangeras av Wednesday Relations på uppdrag av flera av Google certifierade partners.

Självklart kommer Google själva att medverka och du kan räkna med att flera talare kommer från Googles huvudkontor i Kalifornien. Nytt 2012 blir att konferensen kommer att ha två spår: ett om affär och ett om teknik. Vi tror att konferensen kommer ha störst värde för användare ute på företag.

Jag är stolt över att det var Outfox som tog initiativ till att den första konferensen om Google Analytics i Sverige genomfördes i år och jag vill passa på att tacka Google, de andra partners som deltog då samt Wednesday Relations.

Läs mer om Google Analytics Conference!