Hur påverkas data i Google Analytics av ITP 2.1?

Om ITP i första hand får dig att tänka på Tjänstepension så bör du fördjupa dig i vad Intelligent Tracking Prevention 2.1 är. Kortfattat handlar det om att nya versioner av webbläsaren Safari (och snart också Firefox) begränsar livstiden på cookies som sätts via JavaScript till maximalt 7 dagar. Detta får konsekvenser för det data som du ser i rapporterna i Google Analytics.

För varje besök som du gör på en webbplats som använder Google Analytics sätts en cookie i webbläsaren som (förvalt) heter “_ga”. Cookien är en s.k. förstaparts cookie med en livslängd på 2 år. Den används för att unikt identifiera din webbläsare som en “användare” på webbplatsen du besöker. Det gör att om du återkommer till webbplatsen från samma webbläsaren inom 2 år så kommer Google Analytics kunna identifiera dig som en återkommande besökare.

Det är här som ITP 2.1 sätter käppar i hjulen; ITP 2.1 kommer att sätta livslängden på _ga-cookien till 7 dagar istället för 2 år. Det gör att om du återkommer kommer tillbaka till webbplatsen efter mer än 7 dagar från ditt senaste besök så kommer du ses som en ny besökare!

Detta får ett antal konsekvenser som du som användare av Google Analytics bör vara medveten om när du tittar på rapporterna:

  • Antalet “User” i Google Analytics kommer att öka (då fler återkommande besökare räknas som nya besökare)
  • Antalet “Sessions” kommer dock vara oförändrat. Samma sak gäller mätetal som är unika för sessionerna som t.ex. “Bounce rate” och “Conversion Rate”. Dessa påverkas inte.
  • Mätetal och rapporter som följer besökare över tid kommer att visa på lägre värden än tidigare. Det gäller t.ex. rapporterna “Lifetime Value” och “Cohort Analysis”.
  • I trafik-rapporterna under “Acquisition” kommer Direkt-trafik att öka på bekostnad av andra kända trafikkällor då dessa rapporter bygger på Last Non-Direct Click som attributionsmodel.
  • Rapporterna “Attribution” och “Multi-Channel Funnels” kommer att visa på en ökad betydelse av trafikkällor som ligger nära konvertering i tid. På samma sätt kommer rapporterna för “Path Length” och “Time Lag” visa att köpresorna är kortare än vad dom i verkligheten är.
  • Målgrupper (Audiences) som används för bl.a. remarketing och kommer få in färre användare då villkoret för att användaren ska inkluderas i målgruppen kan vara uppfyllt under en tidsperiod som är längre än 7 dagar.

Notera att detta gäller de webbläsare som bygger på WebKit där ITP 2.1 är införd. Det är alltså inte alla användare som påverkas.

Vi hoppas att detta gör att du har lite kritiska ögon när du använder data i Google Analytics framöver – framförallt när du tittar på besökare som använder Safari.