Optimize 360 är Googles nya verktyg för konverteringsoptimering. Det är en del i Google Analytics 360 Suite. Outfox är en auktoriserad återförsäljare av Optimize 360 och partner till Google.
Kontakta oss för att boka ett möte.

Med Optimize 360 kan du:

  • Skapa A/B-test, multivaribla test eller redirect-test
  • Använda ett visuellt verktyg för att göra enklare förändringar
  • Jobba med HTML och Javascript för mer avancerade förändringar
  • Analysera testresultat ihop med all data inbyggd i Analytics 360
  • Rikta in dig mot specifika geografiska områden
  • Göra djupa analyser genom BigQuery (kräver Analytics 360)
  • Använda Audience Lists i Analytics 360 för att rikta dig mot specifika segment
  • Använda informationen i datalager genom Tag Manager 360
  • Få garanterade servicenivåer
  • Erhålla tidig access till ny funktionalitet

Outfox är den största återförsäljaren av Google Analytics 360 i Norden och en nära partner till Google. Vi har sålt, och hjälper till med, licenser som används på hundratals webbplatser och appar i fler än 50 länder.

Skärmdumpar som visar exempel från visuell redigering och testresultat i Optimize 360:

results

edit

För mer information, kontakta oss och boka ett möte.