Google Website Optimizer

Som Google Website Optimizer Certified Partner hjälper vi er komma igång med Google Website Optimizer genom att kunna hjälpa till med hela processen för att arbeta med tester.

  • Analys för identifikation av förbättringsområden
  • Framtagande av hypotes avseende orsak och lösning
  • Val av test (A/B eller multivariat)
  • Ledning av framtagande av testvariationer
  • Genomförande av test
  • Analys och rekommendationer

Vi är WOCP – Website Optimizer Certified Partner, d.v.s. certifierade och auktoriserade av Google för att hjälpa företag med Google Website Optimizer.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om Google Website Optimizer!