Googles verktyg för felsökning

För att säkerställa att data skickas korrekt från din webbplats till Google Analytics finns två bra verktyg som Google utvecklat: Tag Assistant och Google Analytics Debugger. Båda verktygen är tillägg till Google Chrome. 

Tag Assistant

Verktyget visar om det finns fel i spårningskoden på sidan som visas i webbläsaren. Tag Assistant utvärderar hur spårningsobjektet på sidan är konfigurerat och kollar om data skickas från webbläsaren till Google Analytics. Eventuella problem markeras som varningar (blå) eller fel (röda).

Tag Assistant kontrollerar även om script för AdWords, DoubleClick och Google Tag Manager fungerar.

Tag Assistant håller dock inte koll på att extra anrop som görs till Google Analytics, t.ex. Events eller Virtuella sidvisningar, skickas korrekt. För det behövs Google Analytics Debugger.

 

Google Analytics Debugger

Det här verktyget är lite mer tekniskt än Tag Assistant. Google Analytics Debugger visar i detalj exakt vilken information som skickas från webbläsaren till Googles servrar. När tillägget är aktiverat i webbläsaren byts “ga.js” ut mot en debugg-version av scriptet som i webbläsarens konsol skriver ut vilken data som samlas in. 

Google Analytics Debugger indikerar inte eventuella fel i konfigurationen utan rapporterar bara vilken data som skickas av spårningsscriptet.