Hur beräknas svarsfrekvens för webbenkäter?

Om du jobbar med webbenkäter har du säkert kommit i kontakt med begreppet svarsfrekvens. Det kluriga är att begreppet enligt vår erfarenhet saknar standard (i varje fall inte en standard som appliceras av alla) och är lika intetsägande som begreppet konverteringsgrad. Låt mig exemplifiera med ett par exempel.

Svarsfrekvens i Outfox enkät:
antal som svarat på hela enkäten / antal som exponerats för enkäten

Outfox enkät

Svarsfrekvens i Easyresearch/QuestBack:
antal som svarat på minst en fråga / antal som klickat “deltar” på inbjudan till enkät

Easyresearch

Jag frågade även en annan leverantör av enkättjänster hur de räknar ut svarsfrekvens. Det visade sig att det inte fanns ett enkelt svar på den frågan utan att det beror på. Ofta jämför de bara antal respondenter mot antal som sett enkäten OCH minst 2-3 sidor på webbplatsen.

Slutsatsen är att svarsfrekvens för en enkät är ett dåligt säljargument eftersom beräkningarna gör det omöjligt för köparen att jämföra. Dessutom är det mer troligt att enkätens utformning och omfattning är mer avgörande för svarsfrekvensen än vem som utvecklat enkätlösningen. Det vill säga ger kortare enkäter en högre svarsfrekvens. I varje fall om man som vi gör beräknar svarsfrekvensen mot samtliga som exponerats för enkäten.

Anledningen att vi valt att beräkna mot hur många som exponerats för enkäten är att alla de som inte svarar på den ju utgör det verkliga bortfallet. Och anledningen att vi bara räknar på kompletta enkätsvar är att vi inte tar hänsyn till icke kompletta svar i vår analys.

Du kanske förresten undrar varför jag tog upp exemplet med konverteringsgrad? Jo, det är nämligen så att beräkningar av konverteringsgrad också skiljer sig en hel del åt mellan olika aktörer. Det kan t.ex. vara:

antal besök med köp / antal besök
antal besökare som köpt / antal besökare
antal besök med köp / antal besök med påbörjad köpprocess

etc.

Vi har också hört talas om webbanalytiker som optimerat mot konverteringsgrad på bekostnad av intäkter. D.v.s. genom att t.ex. ta bort sämre presterande trafikkällor kan du få en högre konverteringsgrad samtidigt som du får lägre intäkter. Dumt.

Men det är ett sidospår…

Åter till webbenkäter. Vad tycker du, är det dags för en branschstandard avseende begreppet svarsfrekvens? Hur skulle du räkna ut det?