Hur många människor motsvarar X unika besökare?

Svar: X / 2,71. Ungefär.

Magi! Hur räknade ni ut det här, Outfox? Se hur vi gick till väga längre ner.

Observera att dela med 2,71 gäller enbart på månadsbasis — välj en hel månad som datumspann.

Hur många individer besökte min webbplats i maj månad?

Vi tar antalet Unique Visitors för maj månad från Visitors Overview i Google Analytics:

Dela ditt antal unika besökare med 2,71 så har du en ungefärlig bild av hur många individer som besökt din webbplats.

I bilden ovan har vi 1806. Vi delar det med 2,71. Då får vi en uppskattning att ungefär 666 (!) människor besökte webbplatsen under maj månad.

Hur räknade ni ut det här, Outfox?

Vi tittar på de tjugo största webbplatserna enligt KIA-index. Därefter matar vi in dem i Google AdPlanner, där AdPlanner gör en uppskattning av hur många unika webbläsare/cookies och unika användare varje webbplats har. Vi snittar allas ratio cookies/användare. Voilà: 2,71.

Observera! Detta är baserat på uppskattningar av Google AdPlanner, som vi sedan tillämpar på en helt annan webbplats. Detta är ej sanningen, men ger en indikation.

Eftersom Google AdPlanner gör uppskattningar på cookies och användare på månadsbasis, gör även du bäst i att göra uträkningen på månadsbasis.

Se uträkningar i ett Google Docs Spreadsheet.

Vad är orsaken till att det går åt 2,71 cookies per användare och månad?

Personligen rensar jag cookies dag och dag in, det är mitt jobb (ja, faktiskt!) som kräver det vid validering av tekniska implementationer. Hemmavid däremot, där har jag gladeligen samma cookies som kommer ihåg mig på Facebook och favorit-e-handeln.

Många sitter på datorer där cookies rensas vid varje omstart. En del företag har policyer mot att använda sig av cookies. Men eftersom merparten av dagens webbplatser kräver cookies, har dessa användare det jobbigt.

Förklaringen är som du säkert redan anat att vi i dag använder många fler enheter för webbsurfning än tidigare. Du har din jobbdator, hemmadator, smart phone och kanske en padda framför tv:n, och vissa till och med webbläsare i tv:n.

Back in the days var “unika besökare” ett bra mätetal för att ge indikation på hur många verkliga besökare du hade — så kan vi inte tänka längre.

Däremot kan vi utnyttja sådana här tankemanövrar i webbanalysen för att komma något steg närmre sanningen och verkligheten.