Hur stor marknadsandel har Google Analytics? Nästan 90 %.

Enligt Econsultancys (UK) och Lynchpins studie i juli 2012 använder 87 % av företagen Google Analytics (47 % använder enbart Google Analytics, samt ytterligare 40 % använder Google Analytics samtidigt som ett annat verktyg).

Enligt W3Techs är det just nu 81 % av alla webbplatser som använder Google Analytics.

Av Fortune 500 använder 51 % Google Analytics enligt E-Nor i juli 2012.

Inom detaljhandeln använde i oktober 2011 43 % av alla webbplatser Google Analytics,enligt Cardinal Path.

Metric Mail undersökte i augusti 2010 hur många av världens 1 miljon största webbplatser (enligt Alexa) som använder Google Analytics. Hälften av dem använde Google Analytics.

Snoobi gjorde 2010 en analys av ca 850 000 .se domäner. Bland de webbplatser som mäts genom JavaScript-baserad datainsamling återfanns då Google Analytics på nästan nio av tio svenska webbplatser.

Enligt BuiltWith.com återfinns Google Analytics just nu på ca 15 miljoner webbplatser i världen. Google lämnar inga exakta siffror över hur många konton som finns, men har bekräftat att det rör sig om minst 10 miljoner.

Om du väger samman alla dessa undersökningar är det lätt att konstatera att Google Analytics fullständigt dominerar marknaden, både i Sverige och i världen.

Outfox är experter på Google Analytics och kan hjälpa dig får ut maximalt värde av verktyget. Vi jobbar både med teknik och analys. Kontakta oss så berättar vi mer!

Källor:
Econsultancy (summering) | W3Techs | E-Nor | Cardinal Path | Metric Mail | Snoobi | BuiltWith.com | TechCrunch (Googles kommentar)