Hur Unicef jobbar med A/B-tester och optimering

Det var många bra talare på konferensen Outfox Your Competition den 12 mars. Min favoritpresentation hölls av Maria Del Riccio från Schibsted som gav sina bästa tips på hur man klarar sig som konverteringsoptimerare. Om du missade henne den här gången, missa inte nästa gång hon pratar.

Två rävar höll låda; Johan Johansson delade kunskap om ett par ramverk som vi jobbar med på Outfox. Mätplaner för att man ska följa upp rätt data på rätt sätt och Online Analytics Maturity Model, en metod som slår fast en organisations nuvarande förutsättningar för att klara av digital analys och som definierar önskat läge. En väldigt bra metod för att bestämma strategi och taktik för att skapa en datadriven orgaisation.

Jag pratade om hur man kan skapa ett testprogram (det nya svarta inom konverteringsoptimering, alltså inte enskilda tester utan återkommande. En process = win). Plus hur man gör det utan att ruinera organisationen.

Alla exempel jag använde kommer från Unicef, du vet den där fantastiska organisationen som både är väldigt långt fram i sin digitala närvaro OCH som jobbar för att gör jorden lite gladare för alla barn. Här är mina slides: