Kommer i Google Analytics: Multi-Channel Funnels

Google jobbar med en ny rapport, Multi-Channel Funnels, som kommer att bli tillgänglig i Google Analytics någon gång framöver. Just nu pågår en begränsad pilot under vilken funktionen och dess nytta testas av en liten grupp människor. Just nu finns inget beslut eller någon tidsplan om när en bredare lansering kan komma att ske.

Multi-Channel Funnels medför, som namnet antyder, en möjlighet att analysera hur flera olika kampanjer och trafikkällor bidrar till avslut. Vi kommer berätta mer om detta senare, men så länge bjuder vi på en video som vi fått Googles tillstånd att visa för dig.

Som certifierad partner till Google kan vi eventuellt ge möjlighet till dig som är kund hos oss att få komma med i piloten. Kontakta oss om det är intressant.