77% av sveriges kommuner använder Google Analytics

Vi har granskat Sveriges 290 kommuners webbplatser för att att ta reda på vilka webbanalysverktyg de använder. Inte oväntat använder många kommuner Google Analytics. Även Vizzit har en stark ställning för webbanalys i kommunerna.

Diagram antal kommuner per analysverktyg

Diagram procentuell indelning av analysverktyg och län

I gruppen “Övrigt” ingår Webtrends, SiteCatalyst, ComScore och Atlas.

Av de 290 kommunerna hade 46 st mer än ett analysverktyg, då oftast Google Analytics i kombination med ett annat analysverktyg.

Diagram indelning antal analysverktygverktyg per kommun

Efter intervjuer med några av kommunerna säger de som använder CMS-verktyget EPiServer att de ofta använder Vizzit för analyser av det redaktionella innehållet, då detta är integrerat i CMS’et. Vizzit ger bra analyser på vem och vad som publiceras och hur mycket trafik dessa artiklar får. Google Analytics har man istället valt att använda för mer allmänna analyser av hur webbplatsen används.

Av intervjuerna kan vi dra slutsatsen att valet av CMS till viss del även avgör valet av analysverktyg. (Undersökning av kommunernas val av CMS hittar ni hos mkse.com). Hur man arbetar med sajten påverkar även. Ambitionsnivån för analysarbetet varierar per kommun, allt från att ingen analys sker till mer avancerade analyser av innehållet och besökarnas beteenden.

Man kan ana en viss trend i val av analysverktyg indelat på kommunstorlek baserat på invånarantalet. De mindre kommunerna väljer i större utsträckning gratisalternativet Google Analytics.

Diagram indelning per analysverktyg och antalet invånare