Outfox Intelligence AB

E-mail: sales@outfox.com
Växel: 08-790 55 00
Direkt: medarbetare

Postadresser för allt annat än fakturor:
Outfox Intelligence AB
Box 4125
102 63 Stockholm

Outfox Intelligence AB
Box 318
401 25 Göteborg

Besöksadresser:
Åsögatan 108, Stockholm
Spannmålsgatan 19, Göteborg

Faktureringsadress:
Outfox Intelligence AB
Ekonomiavdelningen
Box 11300
404 26 Göteborg

Styrelsens säte: Stockholm

Org.nummer: 556807-5641
Momsregnr: SE556807564101
Bankgiro: 642-0053

Medarbetare


Christoffer Luthman
0708-80 10 03

Lars Johansson
08-790 55 00

Robert Våhlin
0702-56 99 12


Johan Johansson
0704-24 44 36


Sonja Blaus
0769-42 68 98

Robert Ljung
0760-36 38 40


Lennart “Charlie” Andersson
0704-66 51 12

Malinda Svensson
0735-02 68 34

Ulrika Siminski
073-638 54 13

Alexander Filatov
070-274 18 74

Johanna Ekman
0735-15 76 72

Robin Westerlund
0735-23 07 71

Magdalena Wallner
0735-28 94 34

Eduardo Alarcón Klein
0735-35 43 67

Filip Kvist
0738-498 731

Johan Jönsson
0735-36 31 00

Våra e-postadresser följer principen fornamn.efternamn@outfox.com.