Konverteringar från sociala media

Många företag pratar mycket om sin närvaro i sociala media. Men hur påverkar närvaron intäkterna? Ger insatsen resultat i form av ökad försäljning?

Att vara sist räknas

Det är bara den webbplats (trafikkälla) som besökaren kom från under det besök då han eller hon slutförde köpet på din webbplats som tillgodoräknas intäkten i Google Analytics.

Ditt företags närvaro i sociala media kan ha gjort kunden medveten om er existens, era produkter och tjänster men köpbeslutet kom senare. I många fall sker köpet på det tredje eller fjärde besöket till webbplatsen och då kan det vara en sökning på Google som tillgodoräknas köpet. Hur kan du då ta reda på om din aktivitet i sociala media hjälper försäljningen?

En gång kan också räknas

För att lösa detta problem har vi tagit fram ett script som kompletterar mätningen av trafikkällor i Google Analytics. Genom att använda “Anpassade variabler” i Google Analytics kan man hålla reda på om besökaren under något besök kommit in på din webbplats via sociala medier och därmed se om dessa besökare vid ett senare besök blir kunder.

Här följer en kort beskrivning av hur du lägger in scriptet:

Ladda upp scriptet socialSites.js till en katalog på din webbserver.

I scriptfilen lägger du till (eller tar bort) de webbplatser som du vill ska tolkas av Google Analytics som “sociala webbplatser”. Separera webbplatsernas namn med pipetecken. Variabeln _customVarSlot anger vilken slot i Google Analytics som ska användas för att lagra informationen. Variabeln _customVarName är det namn som den anpassade variabel kommer att få.

Scriptet lägger du sedan in på alla sidor före Google Analytics script. Se nedan.
Före _trackPageview körs anropar du metoden addSocialSites():

Med scriptet på plats samlas in om vilka av dina besökare som har kommit in till webbplatsen från någon av de siter som du definierat som sociala media. Scriptet tar även hänsyn till om någon av siterna som du angett som sociala media-siter används som källa i en kampanjmärkt länk.

Rapporten som visar besökarna hittar du under “Besökare > Anpassade variabler”:

Nu kan du se hur stor andel av de besökare som någon gång hittat in till din webbplats via sociala media och som sedan gjort ett köp. Om du inte använder spårning av e-handel i Google Analytics kan du i stället utvärdera besöken mot mål i Google Analytics.

Här kan du ladda ner scriptet och ett exempel på hur det läggs in på webbplatsen.

Detta är den andra bloggposten om hur man kan mäta sociala media. Läs också om hur man kan mäta Facebooks Like-knappar.