Konverteringsgrad per sida

I Google Analytics rapporter visas aldrig vilken konverteringsgrad varje sida har. Skapar du en anpassad rapport som visar konverteringsgrad per sida få du mycket “konstiga” värden där konverteringsgraden för en sida kan vara flera tusen procent. Varför då?

Svaret är att konverteringsgrad är ett sessionsbaserat mätetal. Det innebär att konverteringsgraden är knutet till besöket och inte enskilda sidor som visas under ett besök. Det är alltså besöket som har konverterat och inte olika sidor. På sid-nivå baseras konverteringsgraden på vilken sida som besöket, då konverteringen inträffade, inleddes på (d.v.s. besökets landningssida) samt hur många konverteringar som den aktuella sidan har bidragit till. Alltså uträknat som: Transactions / Entrances.

I tabellen nedan visas data för två besök. De två besöken har inletts på två olika sidor: “page1.html” samt “page2.html”. Under båda besöken har en transaktion genomförts på sidan “convert.html”. 

Som vi förklarat tidigare attributeras alla de sidor som visas fram till transaktionen värdet för transaktionen. Detta gör att “page2.html” attributeras med två transaktioner eftersom sidan har visats vid båda besöken medan “page1.html” bara får en transaktion. När antal transaktioner för sidan delas med med antal besök som inletts på sidan (Entrances) får vi en konverteringsgrad på 100% samt 200%.

Vill du räkna ut konverteringsgrad för en sida är formeln Transactions / Unique Pageviews lämplig att använda. Eftersom Unique Pageviews för en sida motsvarar antal besök som sidan har haft visar den uträkningen hur stor andel av besöken till sidan som lett till en transaktion.