Konverteringsoptimering för Swedbank

SwedbankUnder våren kommer vi att hjälpa Swedbank att genomföra A/B-tester på ett antal landningssidor på www.swedbank.se. Syftet är att öka försäljningen på nätet genom att få fler besökare att bli kunder.

Vårt uppdrag omfattar att utifrån vår metodik för optimering av webbplatser ta fram nya varianter av landningssidor som vi sedan genomför A/B-tester på.

– “Att ständigt utmana oss själva för att hitta mer effektiva landningssidor är mycket värdefullt för oss. Eftersom webben är en viktig försäljningskanal är det självklart att jobba med konverteringsoptimering och A/B-testning. Man blir lätt hemmablind på sin egen webbplats och sättet man kommunicerar. Outfox har belyst problem på vår webbplats som vi inte kunde se själva”, säger Hanna Nordensköld, projektledare på Swedbank.