Mät inte tid på webbplatsen!

Ofta träffar jag företag och organisationer som berättar att dom utvärderar sin webbplats utifrån hur lång tid som besökarna i snitt tilbringar på webbplatsen. Varje gång jag hör det behöver jag bita mig i tungan för att inte skrika ut min förtvivlan över detta eländiga sätt att mäta en webbplats! 

Men varför är det så dåligt att mäta hur länge besökarna är inne på webbplatsen? I den här bloggposten går vi igenom tre orsaker till varför “Genomsnittlig längd på besöken” är ett uselt mätetal.

Tid är svårt att mäta

För att förstå hur Google Analytics (och de flesta andra webbanalysverktyg) räknar ut längden för ett besök måste man känna till när data skickas till Google Analytics; Webbläsaren skickar information om varje sidvisning till Google Analytics då sidan laddas i webbläsaren. Genom att räkna ut hur lång tid som förflutit mellan första och sista sidvisning under besöket får man längden på besöket.  I bilden nedan visas att längden för ett besök med två sidvisningar är 4 min och 22 sekunder eftersom det gått så lång tid mellan att första och sista sidan laddades. Problemet är att vi inte kommer få reda på hur länge den sista sidan under besöket visades (och inte heller få något tid alls för de besök som bara består av en sidvisning)! tid

Det andra problemet kring att mäta tiden är att vi inte vet om användaren faktiskt läst innehållet på sidan A i över 4 minuter eller om hen pratat i telefon, fikat eller slösurfat på Aftonbladet (i en annan flik i webbläsaren).

Medelvärde är inte typvärde

“Hurra! Våra besökare är inne nästan 7 minuter på webbplatsen!”.

snitt

När man tittar på “Genomsnittlig längd på besöken” är det lätt att uppfatta att värdet visar längden för det typiska besöket till webbplatsen. Så är det sällan! Ofta är de flesta besök mycket kortare än snittet men ett fåtal långa besök drar upp medelvärdet mycket. 

Titta på rapporten “Engagemang” (som du hittar under “Målgrupp > Beteende”). Den visar en fördelning av besök utifrån längden för besöken. Här framgår det tydligt att det typiska besöket inte är 6:51 min långt. I det här exemplet är 34% av besöken mellan 0-10 sekunder långa. Samtidigt är det längden för ett besök i medel 411 sekunder.
fordelning

“Besökarna umgås ju med varumärket”

Att få en besökare att stanna länge på webbplatsen är inget mål i sig – det är vad besökarna gör eller tycker som är avgörande. En användare som inte hittar den information som hen söker eller misslyckas att genomföra sitt köp kommer tillbringa lång tid på webbplatsen och vara arg och frustrerad. Det är inget mått på framgång!

Om jag får höra att det är bra att besökarna tilbringar lång tid på webbplatsen och “umgås med varumärket” måste jag tyvärr berätta att det är den sämsta ursäkten som finns för en webbplats som saknar tydligt syfte och mål!