Mät publiceringseffekt

Har du en obehaglig känsla av att ni lägger ner mycket tid på att uppdatera delar av webbplatsen utan att det ger något tillbaka?

Börja med att ta reda på hur mycket tid ni lägger på att uppdatera varje huvudsektion av webbplatsen. Det kan du göra lite grovt genom att ta reda på hur många personer som jobbar med webbplatsens olika sektioner (och låta dom uppskatta sin arbetstid) eller genom att mäta hur lång tid som redaktörerna arbetat med innehållet i CMS-verktyget.

Räkna ut publiceringseffekten för varje sektion av webbplatsen genom ”Sidvisningar för sektionen / Arbetstid för sektionen”. Publiceringseffekten indikerar hur mycket sidvisningar ni får i förhållande till den tid redaktörerna lägger på att hantera innehållet. En hög publiceringseffekt indikerar att sektionen får många besök med liten arbetsinsats.

Naturligtvis är det ännu mer intressant att se hur stora intäkter arbetsinsatsen resulterar i. Om du använder Google Analytics kan du räkna ut publiceringseffekten genom ”$-index för sektionen / Arbetstid för sektionen”.

Om du har en webbplats som är konfigurerad för att mäta intäkter från e-handel hittar du $-index för webbplatsens sektioner i rapporten ”Prioriteringslista för innehåll”.