Mät effekten av SEO med Google Analytics

Genom att titta på de viktigaste mätetalen avseende din sökmotoroptimering får du en tydligare bild av hur dina kampanjer presterar. Vi har för detta ändamål förberett en rapport som du kan använda för att analysera och utvärdera hur framgångsrika dina insatser inom sökmotoroptimering är.

Du kan importera rapporten till ditt konto för Google Analytics här: http://goo.gl/TUmg6

Rapporten visar några viktiga mätetal genom vilka du kan analysera dina insatser avseende SEO (sökmotoroptimering).

Anpassad rapport i Google Analytics

Med rapporten kan du utvärdera följande:

Besök från sökmotorer: SEO handlar i stort sett om att få fler besökare till din webbplats. Med detta mätetal kan du enkelt analysera vilka sökord som driver flest besök till webbplatsen.

Avvisningsfrekvens: Avvisningsfrekvensen visar andelen besök där besökaren endast tittat på en sida. Det vill säga att besökaren landar på en sida och därefter lämnar webbplatsen utan att titta på någon fler sida. Med detta mätetal kan man analysera vilka sökord som har högst avvisningsfrekvens och hur väl sidan fångar upp och håller kvar besökarna.

Sidor per besök: Sidor per besök visar det genomsnittliga antalet sidor som besökaren tittat på under ett besök. Mätetalet talar om vilka sökord som driver konsumtion av fler sidor. En rekommendation är att också titta på rapporten över intervall för olika antal sidvisningar.

Tid på webbplatsen: Hur väl driver olika sökord konsumtion av innehåll? Dock bör tid på sidan analyseras med försiktighet. För att beräkna längden av ett besök spårar Google Analytics den tid som har gått mellan sidvisningar, d.v.s. tiden på den sista sidan i besöket räknas inte. En rekommendation är att också titta på rapporten över tidsintervall i Google Analytics eftersom genomsnitt ofta döljer extrema värden.

Konverteringsgrad för mål: Att få många besök är inte alltid samma sak som att nå framgång. Det viktigaste är att få besökare som konverterar. Det är de sökorden som konverterar bäst mot målen som man ska satsa på.

Webbplatssök: Vad söker besökarna efter på webbplatsen? Finns det ord som webbplatsen inte syns på externt? Den interna sökmotorn kan ge tips om vilka ord du bör sökmotoroptimera för.

För att utvärdera enbart besök från organisk trafik kan du kombinera den anpassade rapporten med det färdigskapade segmentet “Non-paid search traffic”.

Rapport över organiskt sök

Ett annat tips är att jämföra trafik från sökord som inte är varumärkesrelaterade med varumärkesrelaterade sökord. På så sätt kan du analysera hur varumärkestrafiken presterar i jämförelse med övrig trafik. Om en stor andel av besökarna kommer från varumärkesrelaterade ord betyder det att de redan känner till varumärket. Det är viktigt att jobba aktivt med att få nya besökare.

För att analysera enbart trafik som inte kommer från varumärkesrelaterade ord behöver du först skapa ett avancerat segment.

För att segmentet ska omfatta enbart besök från organiskt sök som inte innehåller varumärkesrelaterade ord letar du först upp aspekterna “Medium” och  “Sökord” (under ”Trafikkällor”). Dra aspekterna in till boxen på sidan. För aspekten “Medium” ska du ange att villkoret är ”matches exactly” och som värde skriver du in ”organic“. För aspekten “Sökord” ange att villkoret är ”does not contain” och som värde skriv in ditt varumärkesnamn samt felstavningar av varumärket.

Man kan också använda sig av reguljära uttryck. T.ex om vi vill filtrera bort ord relaterade till Excellent Analytics, inklusive felstavningar, kommer jag att skriva in: Excellent Analytics|excel analytics|excelent analytics. Använd tecknet ”|” som betyder eller mellan de olika orden.

Filtrera bort varumärkesord

För att kombinera den anpassade rapporten med ditt avancerade segment är det bara att välja rapporten “Analysera SEO insatser” och sedan välja segmentet “Ej varumärkessökord”.

Analysera SEO med Google Analytics

Vi jobbar med analys av effekten av SEO, men vi jobbar inte med att få webbplatser att ranka högra på Google. Om du vill få en oberoende part som analyserar effekten av någon annans SEO-arbete kan vi hjälpa dig med det, men om du söker någon som ska jobba med att få din webbplats att ranka högre bör du prata med vår samarbetspartner istället.