Mät video med Google Analytics

Genom att spara olika videohändelser som events i Google Analytics kan du analysera hur video påverkar besökarnas beteende i övrigt. Google Analytics är världens mest använda verktyg för webbanalys. Därför finns det stöd för mätning i flera videospelare.

Exempel på fyra videospelare med stöd för mätning med Google Analytics:

LongTail Video
Flowplayer
SublimeVideo
Streamio (Go Player)

Det finns också ett projekt för att se till att YouTube-videor kan mätas med Google Analytics.