Mäta bloggar i Google Analytics

De flesta bloggar presenterar de senaste posterna i sin helhet på bloggens startsida. Det gör att många besökare konsumerar bloggen bara från startsidan och läser flera poster bara genom att scrolla ner till nästa. Det här ställer ju till en del problem för dig som vill ha kolla på vilka bloggposter som visas eftersom samma bloggpost kan visas både på en egen sida (med postens permalänk) men också på startsidan. I efterhand är det mycket svårt att veta vilka bloggposter som var exponerade på startsidan under en viss period. I Google Analytics ser du ju bara att det var en visning av bloggens startsida.

Men det finns lösningar på detta! I stället för att mäta sidvisningar kan du mäta exponeringar av bloggposter. Genom att använda jQuery Appear kan man mäta element på en sida då dom blir synliga på skärmen. Det innebär att vart efter besökaren scrollar bloggens startsida och läser flera bloggposter kommer detta resultera i en sidvisning för varje post som exponeras. 

Fördelen med detta är att man inte skapar en generell sidvisning för startsidan utan det är permalänken till den bloggpost som ligger högst upp på startsidan loggas till Google Analytics när startsidan laddas. Nu har man plötsligt mycket bättre koll på vilka bloggposter som skapar uppmärksamhet och intresse! 

Det här exempelscriptet visar hur man kan åstadkomma detta. Scriptet kräver att jQuery och jQuery Appear. Exemplet utgår från att varje bloggpost presenteras i en DIV som har CSS-klassen “post” samt att permalänken till postens sida ligger i en H1.