Nio tips om Custom Variables

En mycket bra funktionalitet i Google Analytics som många lätt missar är Custom Variables (eller “Anpassade Variabler” om man ska prata svenska). Genom Custom Variables kan man samla in data knutet till en sidvisning, ett besök (session) eller besökaren.

I den gratis versionen av Google Analytics har du tillgång till fem Custom Variables. Med Google Analytics Premium har du möjlighet att använda 50 (!) stycken Custom Variables.

Här nedan har vi samlat nio exempel på vad man kan använda Custom Variables till. Detta är bara några få exempel på användningsområden. Vi hoppas att det här får dig att börja fundera på vilken typ av data som skulle vara värdefull att analysera på just din site!

 

Kategori (sida)

Lagra information om vilken eller vilka kategorier en artikel eller produkt tillhör. Det gör det möjligt att se hur olika grupper av innehåll eller produkter presterar.

Skribent (sida)

Skicka in information i en Custom Variable om vem som har skrivit artikeln. Sen kan du skapa interna “tävlingar” om vilken skribent som får flest sidvisningar eller har högst konverteringsgrad på sina artiklar.

Publiceringsdatum (sida)

Logga varje sidas publiceringsdatum (eller uppdateringsdatum) till en Custom Variabel. Det ger dig möjlighet att identifiera om det är gammalt eller nytt innehåll som konsumeras mest på webbplatsen.

Äkta referral (session)

I Google Analytics kan man inte se en riktig referral för ett besök som kommer via en kampanjtaggad länk (endast den källa/medium som angetts i kampanjtaggen är tillgänglig i rapporterna). Läs ut referral för landningssidan (genom ett JavaScript) och logga detta knutet till sessionen. Nu kan du t.ex. upptäcka om någon har kopierat en kampanjlänk och använt den på en site där den inte var tänkt att användas.

Teknisk version (session)

Logga vilken release av siten som är publicerad för tillfället.  Eftersom tekniska förändringar på siten kan orsaka både eufori eller frustration hos besökarna är det värdefullt att kunna korrelera en förändring i besökarnas beteende mot förändringar som har gjorts på siten.

Grid layout (session)

Har du en responsiv webbplats? I Google Analytics är det jobbigt att utifrån skärmupplösning eller typ av enhet (t.ex. mobil eller läsplatta) identifiera hur siten har presenterats i webbläsaren. Logga istället med vilken layout (baserat på skärmbredd) som siten har presenterats till en Custom Variabel. Nu kan du snabbt se t.ex. konverteringsgrad för olika layouter.

Roll (besökare)

Loggar besökarna in på webbplatsen? I så fall kan du säkert läsa ut vilken roll varje besökare har. Är det en kund, en partner, ett företag, en privatperson o.s.v.? Knyt besökarens roll till en Custom Variabel så kommer du se besökarens roll även vid nästkommande besök – även om hen inte loggar in då. Detta gör att du får en tydligare bild av hur olika grupper av besökare använder webbplatsen.

Antal tidigare köp (besökare)

Att en besökare är ny eller återkommande och hur många gånger som besökaren varit inne på webbplatsen säger inte så mycket om hur lojal besökaren är som kund. När ett köp har genomförts på webbplatsen kan du troligen läsas ut (från ditt affärssystem) hur många gånger tidigare den aktuella kunden har handlat. Använd den informationen för att gruppera in dina besökare som nya eller lojala kunder istället för nya eller lojala besökare.

Avbrutna beställningar (besökare)

Genom att med en Custom Variable identifiera de besökare som avbryter en beställning eller utcheckningen av sin varukorg kan du identifiera om dessa besökare kommer tillbaka vid ett senare tillfälle och slutför köpet då. Ett avhopp från en konverteringstratt behöver inte vara en missad affär!