Vad är Non-Interaction Events?

För en vecka sedan uppdaterades Google Analytics spårningscript med stöd för något vi längtat efter länge; Non-Interaction Events!

Vad är det?

Vi börjar med att reda ut vad Events (eller Händelser på svenska) är; Event är ett sätt att i Google Analytics lagra information om vad besökarna gör på webbplatsen. Man brukar använda Events för aktiviteter som inte är sidvisningar. T.ex. starta en videosekvens eller interagera med ett spel på webbplatsen. Events kan alltså ses som en aktivitet som besökaren utfört på webbplatsen men som inte är en sidvisning.

Events och bounce rate

Vad händer om en besökare kommer in till din webbplats, laddar en sida och startar en video på den sidan (som skickar ett event)? Jo, detta besök blir ingen bounce (bounce = ett besök där besökaren bara utfört 1 aktivitet) eftersom två aktiviteter utförts under besöket (en sidvisning + ett event). I det här exemplet är det korrekt att besöket inte blir en avvisning eftersom att starta en videosekvens är en aktiv handling som utförts av besökaren.

Alltså påverkar events bounce rate (avvisningsfrekvens) för din webbplats!

Events som inte påverkar bounce rate

I vissa fall vill man kunna mäta aktiviteter på en webbplats utan att det påverkar bounce rate. Ett exempel: Du vill veta hur många besökare som stannar på en viss sida i mer än 1 minut. Ett sätt att lösa detta är att skicka ett event till Google Analytics efter att besökaren varit på sidan i 60 sekunder. Nu inser du också att detta kommer att påverka sidans och webbplatsens avvisningsfrekvens!

Nu kommer själva nyheten: Det är nu möjligt att skicka events till Google Analytics som inte påverkar bounce rate! Det gör att events inte längre behöver representera aktiviteter som besökaren utför som en aktiv handling på webbplatsen utan kan indikera aktiviteter som webbplatsen utför per automatik under besöket eller aktiviteter som besökaren utför som man inte vill ska påverka bounce rate.

Detaljerad teknisk beskrivning av hur man implementerar Non-Interaction Events finns i Googles Event Tracking Guide.