Nu kan Google Analytics göra musik

Äntligen kan du få dina grafer uppspelade till tonerna av en skön sitar.