Ny lag stoppar cookies?

Den 18:e maj tog riksdagen beslut om ändrade regler för elektroniska kommunikationer. Den nya lagen kan tolkas att besökare på en webbplats uttryckligen måste godkänna att cookies får lagras i webbläsaren (opt-in). Eftersom cookies används flitigt inom marknadsföring och mätning på nätet har detta väckt många upprörda röster.

Formuleringen som väckt uppmärksamhet hittar man i propositionen Bättre regler för elektroniska kommunikationer (2010/11:115):

“Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen begärt.”

Vad innebär då detta?

Det betänkande från trafikutskottet (2010/11:TU20) som ligger till grund för riksdagens beslut tydliggör syftet med lagändringen:

“Utskottet vill liksom regeringen framhålla att i fråga om bestämmelsens tillämpning vad gäller befogade tekniker, talar praktiska skäl för att ändringen inte bör medföra någon förändring i sak jämfört med dagens situation. Som understryks i propositionen, har syftet med ändringen av artikel 5.3 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation inte varit att försvåra användningen av legitima tekniker, utan skärpningen har varit riktad mot mer integritetskränkande tekniker såsom s.k. spionprogram eller andra tillämpningar där man utan användarens vetskap lagrar eller hämtar information från dennes terminalutrustning. Regeringen menar därför att kravet på uttryckligt samtycke varje gång enbart bör gälla i dessa fall. Utskottet ställer sig bakom denna tolkning.”

Vidare kan man i trafikutskottets betänkade läsa följande:

“Regeringen anser därför att paragrafen så långt möjligt alltjämt bör tolkas så att användningen av cookies i syften som inte kan sägas vara integritetskränkande inte försvåras. Utskottet ansluter sig till denna bedömning.”

Hur ska man agera?

Vår rekommendation är att sitta still i båten. Lagändringen har inte kommit till för att slå undan benen på alla som arbetar seriöst med webbanalys och marknadsföring på nätet.

Google Analytics och personuppgifter

Google Analytics sparar inga personuppgifter om besökaren. Inte ens besökarnas IP-adress kan hämtas ut från rapporterna.

Vi vill påminna att om du använder Google Analytics måste du enligt användarvillkoren för Google Analytics på en sida på din webbplats informera besökarna om att Google Analytics används. Tänk också på att du enligt paragraf 8.1 i användarvillkoren INTE får lagra personuppgifter i Google Analytics.

Läs även om vilka cookies Google Analytics använder.