Nya möjligheter med segment

En av de mest värdefulla funktionerna i Google Analytics är Segment. Fram tills i dag har du kunnat använda segment för att inkludera eller utesluta olika typer av besök från rapporterna i Google Analytics. T.ex. har du kunnat välja att bara visa besök där användaren har genomfört ett köp eller besök där en viss sida har visat.

segment

Just nu håller allt fler användarkonton på att få tillgång till de nya segmenten i Google Analytics som ger helt nya möjligheter! Om gränssnittet för ditt konto i Google Analytics ser ut som på den här bilden så har du tillgång till de nya segmenten. Klicka på menyn och börja utforska!

Vad är det så som är nytt (förutom att det ser annorlunda ut)? Jo, en hel del faktiskt! En av de viktigaste nyheterna är att man nu kan skapa segment utifrån kriterier för en användare (och inte enbart kriterier för ett visst besök). T.ex. kan ett segment visa besök från användare som under den valda tidsperioden handlat för mer än 1 000 kr. Eftersom segmentet baseras på en egenskap hos användaren så kan användarna ha gjort fler små köp under perioden men det är endast de användare som handlat för mer än tusen kronor som inkluderas i segmentet.

Låt oss ta ett exempel vad man kan använda segment som baseras på data om användare till:

Antag att vi har en webbplats som säljer ett revolutionerande rengöringsmedel. På webbplatsen finns en video som visar hur effektivt medlet är. När en användare börjar titta på videon mäts detta som en händelse (event) i Google Analytics. Vi hoppas att videon ska motivera besökarna att köpa produkten.

När vi skapar ett vanligt segment som bara visar de besök där videon har visats syns ingen ökad benägenhet  att köpa produkten under dessa besök. Kan det vara så att de som sett videon inte är benägna att köpa under samma besök som dom ser videon utan återkommer vid ett annat tillfälle för att då köpa produkten?

För att ta reda på detta kan vi skapa ett segment som omfattar alla användare som under perioden startat videon. Om dessa användare sedan återvänder för att köpa kommer det besöket endå att ingå i segmentet eftersom användaren tidigare startat videon.

segment1

Nästa steg är att titta i rapporterna för E-handel och se vilken konverteringsgrad som segmentet av video-tittande användare har.

När du skapar segment som baseras på information om användare kan tidsperioden du väljer i Google Analytics omfatta maximalt 90 dagar. Det innebär att man i exemplet ovan kan se om en video-visning påverkat besökarna att köpa produkten inom loppet av 90 dagar.