Nya unika händelser i Google Analytics

Google har just lanserat nya mätetal kring händelser (events) i Google Analytics. Därför kan du i rapporterna hitta ett nytt mätetal som heter “Unika händelser (nya)”. När du skapar anpassade rapporter visas också att mätetet “Unika händelser” snart kommer att tas bort. Det gamla mätetelet ersätts dock av ett mätetal som heter “Unika dimensionskombinationer”.

Solkart? Nej, så vi passar på att förklara lite mer!

En unik händelse i Google Analytics räknas bara en gång per session. Det gamlas mätetalet “Unika händelser” visar alltså vid hur många sessioner som händelsen inträffat minst en gång utifrån de dimensioner som är valda i rapporten. Titta på bilden nedan så ser du att Händelsekategorin “Klick” har inträffat under en session eftersom “Unika händelser” har värdet 1. Mätetalet “Unika händelser (nya)” visar däremot att det har inträffat 3 unika händelser.

Eftersom det nya mätetelat tar hänsyn till att en händelse kan vara knuten till en Händelsekategori, Åtgärd och Händelsenamn (Category, Action, Label) redovisar “Mätetalet Unika händelser (nya)” antalet sessioner där kombinationer av Händelsekategori, Åtgärd och Händelsenamn har inträffat minst en gång.

Det nya mätetalet “Unika dimensionskombinationer” är ett nytt mätetal som och redovisar vid hur många sessioner de dimensioner som är valda i rapporten har inträffat. Du kan använda detta mätetal inte bara för händelser (events) utan för alla dimensioner som du vill rapportera under hur många sessioner som dessa har inträffat minst en gång.

Som exempel visar bilderna nedan visar samma data men med olika dimensioner om händelserna.

Endast Händelsekategori som dimension:

events

Händelsekategori + Åtgärd som dimensioner:

events2

Händelsekategori + Åtgärd + Namn som dimensioner:

events3

Läs mer om dessa mätetal i hjälpartikeln för Unique Events and Unique Dimension Combinations.