Nyheter i Google Analytics (Outfox i Kalifornien)

Vi på Outfox besökte i slutet av oktober Google i Kalifornien. Under två dagar presenterades en massa ny spännande funktionalitet som kommer i Google Analytics. Den första dagen diskuterades sådant som vi får nämna publikt. Den andra dagen handlade om kommande funktionalitet som fortfarande är hemlig.

Paul Muret, Google

Paul Muret som grundade Urchin, verktyget som Google köpte upp och senare lanserade som Google Analytics.

Följande är saker som presenterades under den publika dagen och kommer i Google Analytics under 2013:

• Du kommer enkelt kunna skicka data till Google Analytics från alla typer av enheter, det behöver inte vara från en webbläsare. Till exempel från spelkonsoller eller vilka digitala apparater som helst.

• User ID Control. Med en nyckel kommer du kunna spåra en och samma användare över flera enheter.

• Se besökarens hela flöde från t.ex. första besöket på en mobil och fram till och med det tredje besöket när köp sker från en bärbar dator.

• Stöd för att synka offline-data med online-data.

• Importera kostnadsdata från andra datakällor.

Avinash Kaushik, Google

• Definiera egna dimensions (aspekter) och metrics (mätetal). Egna aspekter blir tillgängliga som sekundära aspekter i standardrapporter och primära aspekter i egenskapade rapporter. Egna mätetal kommer med i egenskapade rapporter och i segment. Dimension Widening kommer också och med det kan du massaddera aspekter genom att ladda upp data. 20 Custom Dimensions kommer ingå gratis i Google Analytics. Är du kund för Google Analytics Premium får du 200 Custom Dimensions.

• Du kommer kunna göra anpassningar på serversidan: definiera sökmotorer, justera tiden för kampanjer och sessioner, exkludera domäner från att visas som hänvisande eller exkludera vissa sökord/söktermer från att visas som sökbesök (t.ex. om du vill att en sökning på ett visst ord ska ses som direktbesök istället för sökbesök).

• Nytt Measurement Protocol. En cookie (bara med visitor ID) istället för 4-6 stycken som idag.

• Attribution modeling kommer att bli tillgängligt för alla. Skapa egna modeller för hur olika trafikkällor i kedjan ska få tillräkna sig avslut. Data-driven models kommer och kan sägas vara en automatiserad attributionsmodellering.

• Rapporter inom livstidsvärde och recency/frequency kommer.

Outfox i Kalifornien

Innan besöket hos Google hann vi med att ladda höstbatterierna. Det blev en utflykt längs kusten och ett besök på Foxen Winery, såklart. Rävar som vi är.

Outfox

Outfox

Se fler bilder