Som partner till Optimizely kan vi hjälpa er att öka era intäkter, minska era kostnader och öka era besökares och kunders nöjdhet.

Att jobba med ständiga förbättringar innebär att löpande jobba med analys för att hitta svagheter och tester för att utvärdera om det finns alternativa lösningar som kan fungera bättre.

Optimizely Partner Genom att arbeta med A/B-tester kan vi ta reda på vilken design, text och funktionalitet som får besökarna på din webbplats att utföra önskvärda aktiviteter, t.ex. genomföra ett köp eller skicka in ett formulär. En aktivitet (eller konvertering om du så vill) kan i stort sätt vara vad som helst, det behöver inte nödvändigtvis innebära en transaktion.

Genom att använda Optimizely slumpas de olika varianterna ut till olika besökare. En cookie sätts i besökarens webbläsare för att undvika att en och samma person exponeras för olika varianter, i varje fall i samma webbläsare.

Vi jobbar med en väl beprövad process för ständiga förbättringar och har täta avstämningar med er för att säkerställa högsta kvalitet och bästa resultat. Vi når effekt för er genom att bygga starka hypoteser baserat på beteendedata, enkätdata, heatmap-data, snabba användarstudier och andra datakällor.

Outfox process för tester

Kontakta oss så berättar vi gärna hur vi kan hjälpa just er!