Här kan du finna förklaringar för några av de vanligaste begreppen i Google Analytics. Kontakta oss om du saknar någon definition. Vi jobbar hela tiden på att komplettera listan med fler definitioner.

Besök (Sessions)
En period med interaktion mellan en besökare (besökarens webbläsare) och webbplatsen. Ett besök avslutas när besökaren har varit inaktiv på webbplatsen under 30 minuter, när trafikkällan ändras eller det blir ett nytt dygn.

Besökare (Users)
Antalet besökare på en webbplats räknas med hjälp av cookies. Det kan dock vara möjligt att två eller flera personer använder samma dator. De kommer fortfarande räknas bara som en besökare. Om en person däremot använder flera datorer eller flera webbläsare kommer hon räknas som flera besökare.

Nya besökare (New visitors)
Om en besökare besöker webbplatsen för första gången, eller om hon rensat cookies, bytt webbläsare, eller dator/enhet (mobil, app, surfplatta etc) kommer hon att räknas som en ny besökare. Om Google Analytics cookie för att hålla koll på besökare saknas räknas hon som ny.

Återkommande besökare (Returning visitors)
Om en besökare har besökt webbplatsen tidigare kommer hon att räknas som återkommande besökare.

Avvisningsfrekvens (Bounce rate)
Andelen besök där besökaren endast tittat på en sida. Det vill säga att besökaren landar på en sida och därefter lämnar webbplatsen utan att titta på någon fler sida.

% utgång (Exit rate)
Procentandelen besök där besökaren lämnade din webbplats via en angiven sida.

Sidvisningar (Pageview)
En sidvisning definieras som en visning av en sida på din webbplats som spåras via spårningskoden för Google Analytics. Om en besökare laddar sidan på nytt när han/hon kommit till sidan räknas detta som ytterligare en sidvisning. Om en användare går till en annan sida och sedan går tillbaka till den ursprungliga sidan registreras en andra sidvisning.

Unik sidvisning (Unique pageview)
En unik sidvisning innebär att en visning av en sida bara räknas en gång under en besökares besök. D.v.s om samma besökare tittar på en sida tre gånger under ett besök ger den tre sidvisningar, men bara en unik sidvisning. En unik sidvisning kan således jämställas med ett besök där sidan visats.

Tid på webbplatsen (Time on site)
För att beräkna längden av ett besök spårar Google Analytics den tid som har gått mellan sidvisningar, d.v.s. tiden på den sista sidan i besöket räknas inte. En rekommendation är att också titta på rapporten över tidsintervall i Google Analytics eftersom genomsnitt ofta döljer extrema värden.

Händelse (Event)
Aktiviteter på en sida mäts inte som standard i Google Analytics – endast visningar av sidor är standard, inte funktionerna på sidan och inte dokument som inte är webbsidor. För att mäta interaktioner med Google Analytics behövs extra implementation. Man kan till exempel skicka en händelse till Google Analytics när en besökare klickar på en knapp för utskrift.  För att mäta det har vi registrerat varje interaktion som ett “event” (en händelse) i Google Analytics.

Unik händelse (Unique event)
Vi fortsätter med samma exempel som för händelse ovan. Om en besökare klickat på utskriftsknappen fyra gånger under sitt besök räknas det som fyra händelser, men bara en unik händelse. En unik händelse kan alltså ses som ett sätt att mäta om något gjorts minst en gång under ett besök. Antal unika händelser kan jämställas med antal besök där den aktuella händelsen utförts.

Omvandling (Goal conversion)
En omvandling registreras när en besökare når ett Google Analytics-mål. En besökare kan bara nå målet en gång per besök.

Direkttrafik (Direct traffic)
Besök som sannolikt kommer till webbplatsen genom att skriva webbadressen till webbplatsen i webbläsaren eller genom att klicka på ett bokmärke.

Besök från hänvisningswebbplatser (Referring sites)
Besök som kommer till webbplatsen genom att ha klickat på en länk på en annan webbplats.

Besök från sökmotorer (Search engine traffic)
Besök som kommer till webbplatsen genom en sökmotors resultatsida.

Avancerat segment (Advanced segment)
Används för att visa rapporter som bara omfattar vissa typer av besök. Genom att skapa ett avancerat segment kan man själv ange ett kriterium för att besöket ska komma med i segmentet. Ett kriterium kan t.ex. vara att besöket ska ha kommit från Google som trafikkälla eller att besökaren ska ha besökt en specifik sida.

Ett tips är att ha gränssnittet i Google Analytics på engelska. Ofta blir det lättare att förstå vad som menas, och om du skulle behöva söka efter mer information finns det fler sidor på engelska än på svenska.