Outfox & The Digital Analytics Maturity Model

Min kollega Johan är en stor vän av The Digital Analytics Maturity Model. Nu när Outfox jobbar nära dess upphovsmakare sedan en längre tid passade det bra att ställa några frågor till Johan.

Johan, vad innebär det att Outfox är ett av det fåtal konsultbolag i hela världen som jobbar med The Digital Analytics Maturity Model?
För det första är jag så stolt att jag kan spricka! Vi på Outfox jobbar hela dagarna med att hjälpa företag och organisationer att fatta smartare beslut med hjälp av data och detta är en av de bästa modellerna för att strukturera det arbetet. Nu har vi gjort så många projekt och nått den nivån att grundaren av modellen Stéphane Hamel helt enkelt inte kunde motstå oss. Dessutom är vi i fint sällskap med E-nor och Cardinal path!

Hur kom modellen till och vad var det som drev behovet av den?
Stéphane Hamel snickrade ihop modellen 2008. Stéphane beskriver själv modellen på detta vis “(..) a framework that helps organizations assess their current situation and provide a structured, actionable path towards improving competence at leveraging data and analytics for enterprise-wide business decision-making”. Behovet av modellen kom med insikt i att det krävs mer än kod för att lyckas använda data för att fatta smarta beslut.

Kan du berätta mer om den?
Det är ett strukturerat sätt att kartlägga en organisations mognad när det kommer till att jobba datadrivet. När man gjort kartläggningen är det mycket enklare att planera och genomföra åtgärder. Allt från nya arbetsätt, utbildningar eller organisationsförändringar kan vara åtgärder man behöver för att lyckas. Ofta så märker vi att kunder sitter på helt fantastisk data som bara väntar på att omsättas i förbättringar men det tar stopp och denna modell hjälper till att få fart på hela processen.

Vad kommer Outfox kunder ha för nytta av Digital Analytics Maturity Model?
Det vi har märkt är att vi med hjälp av modellen kan hjälpa dig som kund att, oavsett nuvarande nivå, bli bättre på att fatta datadrivna beslut. Modellen gör arbetet med att skapa en mer datadriven organisation mycket tydligare med etapper och aktiviteter.