Psykologiska typer och fåglar

FågeltyperDen som följt Outfox ett tag känner säkert till att vi utvecklat ett eget test för att med tio snabba frågor ta reda på vilken typ av personlighet du har, illustrerat med en fågel. Syftet med testet är att skapa förståelse för att olika människor har olika behov av information, t.ex. vid köpbeslut.

Ta vårt test här

Vårt test mappar ganska väl, om än ej exakt, mot MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).

Vårt test är dock mycket förenklat i och med att det bara består av tio frågor. Det ska därför ses som en aptitretare för att studera olika människors preferenser, behov och beteende mer på djupet. Myers-Briggs beskriver 16 psykologiska typer. Vi beskriver 4 fåglar. Inom varje fågel ryms alltså 4 olika psykologiska typer enligt Myers-Briggs. Alla påfåglar är alltså inte helt likadana, till exempel. Det finns fyra nyanser av varje fågel.

Dessutom är det så att ingen är en renodlad uggla, pingvin eller svala. Vi har alla lite av flera fågeltyper inom oss. Däremot har vi en typ som dominerar.

Något som många missar i vårt test är till vilken andel du är en viss fågel.

Se exemplet:

Procentsats, fågeltyp

För att ytterligare komplicera det så finns det dessutom en skala för varje enskild preferens (det finns fyra preferenser) i MBTI. Hur stark varje preferens är varierar mycket och du kan t.ex. ha en svala som bara har en måttlig grad av varje respektive preferens. Den svalan är mindre extrem än den som har en tydlig grad för varje preferens.

Alla typer av personlighetstester bygger på förenklingar och det är viktigt att komma ihåg att vi ofta ikläder oss olika roller beroende på vilken situation vi befinner oss i. Vi agerar samtliga som alla fyra fågeltyperna vid något tillfälle. Däremot är vår huvudfågel den som kommer fram i de mest pressade situationerna.

T.ex. kan arbetsmiljö och arbetsuppgifter tvinga en svala att agera mer som en uggla eller en påfågel mer som en pingvin.

Om du ska köpa en pocketbok online är det inte rationellt att agera uggla (jämföra i detalj) utan i det fallet blir även ugglor svalor (det ska gå snabbt och enkelt).

Att fåglarna går i varandra syns exempelvis om man fokuserar på energiriktning och perception.

Fågelmix

Vi har märkt att många som tar vårt test identifierar sig starkt med sin fågeltyp och är stolt över den. Det är bra. Alla bör känna stolthet i sin fågeltyp. Dock ska man komma ihåg att ingen fågel är bättre än en annan och att man bör undvika att attribuera alla sina egenskaper till den fågel som testresultatet visat på. “Jag gör så här för att jag är en typisk x” har jag hört yttras flera gånger. Ibland rätt, ofta felaktigt. Det är inte så att påfåglar alltid måste stå på en scen eller att ugglor alltid grottar ned sig i detaljer. Som sagt, alla har flera fåglar i sig.

Pingvin memeKanske vore det mer tydligt att kalla någon för t.ex. en ugglepingvin eller pingvinsvala. Men hur ser en sån ut? Inte som ett pingvin-“meme” i varje fall.

Den som är nyfiken på att läsa mer om hur fåglarna mappar mot andra test kan klicka på bilden nedan.

Fåglarna mot olika tester

Ta vårt test här

Syftet med fågeltestet är inte att utpeka en fågel som bättre än en annan. Syftet är att förstå människor (och webbplatsbesökares!) preferenser, behov av information och beteende. Ingen enskild fågel är rätt eller har rätt. Optimera för att tillfredsställa samtliga fåglar!

Hoppas vi väckt ditt intresse för att analysera beteenden mer på djupet. Vill du fördjupa dig ännu mer i fågeltyperna och konverteringsoptimering? Kontakta oss.