Resultatet av vår kundnöjdhetsundersökning

Allmän nöjdhet

Våra kunders nöjdhet är viktigt för oss, så vi genomförde i början av 2013 en anonym undersökning med de kunder vi jobbat med 2012 för att ta reda på hur nöjda de är med vårt arbete.

Vi är mycket glada och stolta över att notera att alla respondenter anser vi agerar professionellt och alltid ger ett trevligt bemötande. Vi är också extremt stolta över att 100 % av respondenterna säger att de gärna rekommenderar oss till andra företag.

En sak vi dock inser att vi ska bli bättre på är att göra värdet av vårt arbete tydligt. Eftersom vi jobbar med allt som är viktigt för analys och konverteringsoptimering, inklusive rätt tekniktunga projekt, är det ibland mer utmanande att visa på effekten snabbt.

I de projekt där vi måste hjälpa kunden att börja från noll kommer effekten längre fram i tiden, till skillnad för i de projekt där vi direkt kan gå in och jobba med konverteringsoptimering.

Här ska vi bli tydligare. 8 av 10 säger vi ger ett tydligt värde, men vi är inte nöjda med det. Vi vill att alla ska säga det!

Ett par kommentarer från kunder:

“Ni är ett trevligt och proffsigt gäng som är ett nöje att samarbeta med!”

“Jag gillar att ni är tydliga med vad som är er expertis. Jag frågade nån gång om något som gick utanför ert område, och blev raskt hänvisad till någon annan. Mycket bra, annars är det vanliga att man försöker fixa en hamburgare åt kunden även om man driver en vodkabar. Det gör också att jag får högre förtroende för det ni faktiskt gör.”

Nöjdhet med öppna utbildningar

Utöver den stora kundundersökningen har vi gjort en undersökning med alla som gått våra öppna utbildningar i Google Analytics. Betygsättningen var på skalan 1-5, där 5 är mycket nöjd.

Resultat:

  • Hur bedömer du utbildningen i sin helhet? 4,3
  • Hur bedömer du kursens uppläggning och pedagogik? 4,2

Några av de kommentarer vi fått på utbildningen:

“Bra att ni hela tiden refererade till våra olika webbar vilket gjorde att man fick en bra koppling till sin egen verklighet. Och också en inblick i hur olika man kan behöva jobba med analysen av sina webbar beroende på vad det är för typ av webbtjänst.”

“Ni verkar vara ett företag med mycket kunskap på området. Jag tyckte läraren hade bra svar på alla frågor som kom upp trots att de var av mycket olika karaktär.”

“Gillade att det var både grundläggande genomgång och lite mer avancerade tips, saker jag aldrig skulle kommit på att fråga om.”

“Bra och engagerad utbildare som tog sig tid att förklara.

“I ett ämne som jag förväntade mig skulle vara tungt och svårtillgängligt så lyckades verkligen kursledaren med att inspirera och tydligt förklara alla fantastiska egenskaper i Google Analytics.”

“Otroligt bra jobbat och jag lämnade kursen med mängder av nyttig kunskap som jag definitivt kommer att ha användning av.”

Tack till alla kunder som hjälper oss att jobba med ständiga förbättringar av vårt erbjudande! Vi vet nu vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre tack vare er.