Så analyserar du TV-kampanjer med hjälp av Google Analytics

En utmaning för många företag är att mäta effekten av tv-kampanjer online. När Röda Korsets reklam visades på TV ville de på ett enkelt sätt se hur reklamen har presterat och om den har lett till fler gåvor.

Röda Korsets utmaning var att  reklamen visades mer än 1500 gånger under 3 månader och på åtta olika tv-kanaler.  Att analysera besök och konverteringar under en specifik dag och timme var en möjlighet, men det skulle ha varit väldigt tidskrävande. Vår hypotes var också att många tittare inte skulle ge en gåva direkt efter reklamen och därför var det inte viktigt att analysera om en specifik spot ger mer effekt än en annan.

Kampanjen saknade också egen så kallad “vanity url”, så vi visste inte vilka besökare som kommer till webbplatsen som en följd av kampanjen. En vanity url funkar som en kort kampanjtaggad länk till sajten och underlättar analysen.

För att lösa utmaningen korrelerade vi antalet  visningar av reklamen per dag med totalt antal besök från direkt- och varumärkestrafik, samt med antalet gåvor under den analyserade dagen.

Eftersom det inte fanns andra offline-kampanjer under samma period, så kunde vi anta att det finns ett orsakssamband mellan antalet visningar och antalet besök till sajten.

Genom att dra ut TV- och webbdata till Excel kunde vi enkelt sätta offline-kampanjen i relation till webbesöken.

Röda korset TV kampanj

 

Vi kan se att under flera dagar  under den valda månaden finns det en tydlig koppling mellan kampanjen och antalet besök på sajten. Vi jämförde även detta med snitt antal besök till sajten.

För att kunna analysera relationen mellan konverteringar och TV-visningar skapade vi en graf som denna:

Röda Korset Visningar och Gåvor

 

I detta fall kunde vi inte se ett samband mellan TV-reklam och antalet gåvor på webbplatsen.

Vi kunde dra slutsatsen att kampanjen har lett till fler besök och har ökat varumärkeskännedomen. Antalet nya besök till sajten hade ökat under perioden vilket också var positivt och tyder på att kampanjen har lyckats fånga en ny grupp av givare.

Kampanjen har dock inte haft en direkt påverkan på antalet gåvor. Det är vanligt att en del TV-effekter kan ses lång tid efteråt och reklamen skulle kunna ha påverkat antalet donationer  lång tid efter slutet av TV- kampanjen.