Case: Så analyserar Paradox Interactive affiliates

När spelutvecklarna Paradox Interactive skulle lansera sin beta av det nya spelet Salem ville de kunna mäta och analysera hur ett speciellt affiliatenäverk, som var en central del i lanseringsstrategin, presterade.

Vanligtvis används cookien __utmz för att spåra trafikkälla och olika kampanjer. Dock skrivs då hela tiden värdet över med den senaste källan och det brukar vara den senaste trafikkällan som får all ära för en konvertering. Livstiden för cookien är 6 månader från det att den skapats eller uppdaterats. Med multi-channel funnels kan man analysera flödet av trafikkällor innan konvertering.

Paradox Interactives utmaning var att de ville på ett enkelt sätt kunna se hur olika affiliates presterar över tid och oavsett om det var den sista trafikkällan eller inte. De ville också kunna fånga upp affiliatenätverkets query-parametrar för att kunna analysera detta per publisher och marknad. Cookietiden skulle vara 30 dagar.

För att lösa det skapade vi en speciell spårning av besök från affilliatenätvkerket och konverteringar från detsamma. Vi nyttjade en CustomVar och en egen cookielösning för att hålla koll på om en konverterande besökare ursprungligen hittade spelet tack vare en viss publisher.

Vår lösning:

 • Vi fångar upp de query-parametrar som affiliatenätverket lägger på de webbadresser som används i annonserna
 • Query-parametrarna sparas i en cookie som vi skapar
 • Cookien förfaller efter 30 dagar, men förlängs om ett nytt besök sker från en länk innehållande de utvalda query-parametrarna
 • Om parametrarna ändras, ändras även värdena i cookien
 • En egendefinierad variabel som innehåller cookievärdena skickas till Google Analytics under varje besök så länge cookien är aktiv
 • Genom att skapa en Custom Report (anpassad rapport) blir analysen enkel
 • Resultat:

  • Paradox Interactive kunde följa upp hur olika affiliates presterade
  • Det blev tydligt vilka marknader och vilka publishers som presterade bäst
  • Baserat på variabeln kunde vi även skapa segment och se hur besökare från affiliates gör över flera besök